Belépés a szakszervezetbe

Ismerje meg a Pedagógusok Szakszervezetét! Jöjjön közénk!

A munkavállalók érdekeit Magyarországon az Alkotmány előírása szerint csak a szakszervezetek képviselhetik. A közszolgálati érdekképviselet erejét a taglétszáma adja.
 

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) mintegy negyvenezer fős tagságával Magyarország legnagyobb ágazati szakszervezete, a közoktatás egyetlen reprezentatív érdekvédelmi képviselete.
 

Tagjainak érdekeit a kormánnyal, az ágazati minisztériummal a fenntartó önkormányzatokkal és a munkáltatókkal szemben képviseli.
 

Jelmondata: Együtt biztonságos, mi nem hagyjuk magára!
 

Ha munkahelyi problémáival nem akar egyedül maradni, nem tud egyedül megbirkózni, vagy csak megfelelő szakmai érdekképviseletet szeretne, csatlakozzon a Pedagógusok Szakszervezetéhez!

A belépéshez regisztrálnia kell honlapunkra, ami egyben a belépési nyilatkozat része. Ha nincs a munkahelyén PSZ alapszervezet egyéni belépéshez, helyi alapszervezet megalakításához, létrehozásához keresse a területileg illetékes szakszervezeti titkárt. A területi titkár elérhetőségét az alábbi linkre kattintva találja meg: A Pedagógusok Szakszervezetének felépítése

Miért pont a Pedagógusok Szakszervezete?

- A PSZ az érdekvédelmi munka területén több évtizedes tapasztalatokkal rendelkezik, jogelődje az 1918-ban megalakult Magyarországi Tanítók Szakszervezete volt. Jelenleg a Szak­szer­vezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) konföderáció tagja.

- A PSZ - tekintet nélkül a fenntartóra - ellátja a magyarországi közoktatási-nevelési intézményrendszer szakszervezeti tagjainak érdekvédelmi és érdekképviseletét.

- A PSZ jogsegélyszolgálata tagjainak munkajogi segítséget ad.

- A PSZ tagozatai a közoktatás minden ágában és minden korosztály érdekeit képviseli.

- A PSZ az érdekvédelmi harcban nincs egyedül, kiváló nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik.

Ha a PSZ-hez csatlakozik:

- Részese lehet a PSZ által szervezett önsegélyezésnek, üdültetésnek, öntevékeny kulturális és sportmozgalomnak.

- Részesülhet a szakszervezet által alapított kitüntetésből, az Eötvös József-emlékéremből.

- Értesül a közoktatás és a szakszervezeti élet fontos eseményeiről, aktuális kérdéseiről a Pedagógusok Lapjából, de a legfrissebb információkhoz hozzájut a PSZ weblapján is, a www.pedagogusok.hu címen.

A tagsági jogviszony keletkezése. A PSZ - tagsági viszony önkéntes, amely a természetes személy írásbeli nyilatkozatával és annak elfogadásával jön létre. A szakszer vezet tagja lehet az, aki elfogadja az alapszabályt és
az abban meghatározott tagdíjat rendszeresen  fizeti.

A tagdíj mértéke:

1. A közalkalmazotti jogviszonnyal, vagy munkaviszonnyal rendelkező (aktív) dolgozó esetén a besorolás szerinti garantált illetmény, táppénz bruttó összegének 1%-a;

2. A munkaviszonnyal rendelkező pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozó esetén besorolás szerinti garantált illetmény, táppénz bruttó összegének 1%-a;

3. A munkaviszonnyal rendelkező nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozó esetén személyi alapbér, táppénz bruttó összegének 1%-a;

4. A közalkalmazotti vagy munkaviszonnyal nem rendelkező nyugdíjasok, a jogfenntartók, az egyetemi (főiskolai) hallgatók alacsonyabb összegű tagdíjat fizetnek, amelynek összegét a helyi gazdálkodó szervezet határozza meg. E tagdíj teljes egészében az illetékes gazdálkodó szervezet költségvetésébe kerül.

Munkahelyi státusz

Szak