Tudástár

Az öregségi nyugállományba vonuláskor mikor kezdődik a közalkalmazott felmentési ideje? Helyesen gondolja-e a munkáltató, hogy az csak a nyugdíjkorhatár elérésének napját követően „indul”?

A kérdéssel kapcsolatos szakmai véleményünk a következő: igen, a felmentési idő kezdetének napját a munkáltató helyesen értelmezi.

tovább
Pedagógiai asszisztens munkakörben pedagógus diplomát szerző alkalmazott mikor kerülhet be az ún. életpálya-modellbe, hogyan alakul az illetménye az átsorolást követően?

A kérdésre a pedagógusok előmeneteli rendszerét is szabályozó 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (Épr.) 13. § (3) bekezdése ad választ.

tovább
Elfogadható-e szakmai gyakorlatként egy felnőttképzési intézményben főállású vállalkozóként idegen nyelvi szaktanárként történt foglalkoztatás a minősítési eljárásban való részvételhez?

A pedagógusok előmeneteli rendszerét (is) szabályozó 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (Épr.) 6. § (1) bekezdése tételesen felsorolja, mely korábbi foglalkoztatási jogviszonyok fogadhatók el a magasabb fokozatba történő előrelépéshez szükséges minősítési eljárásban történő részvételhez. A további, a témával kapcsolatos szabályozást az Épr. 6. §-ának további bekezdései, továbbá a 6/A. §-a rögzítik.

tovább
A pedagógusok munkaidő-nyilvántartásáról

A pedagógusok előmeneteli rendszerét és a foglalkoztatásukkal kapcsolatos egyes speciális szabályokat a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (Épr.) rögzíti.

Az Épr.-ben 2016. július 29-ig hatályban volt a 17. § (7) bekezdése, amely a pedagógusok munkaidő-nyilvántartásáról szóló rendelkezést tartalmazta. A 17. § (7) bekezdése hatályon kívül helyezését követően a nyilvántartást a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 134. §-ában foglaltak szerint kell alkalmazni a pedagógusok tekintetében is.

tovább
Kikre vonatkozik az alkotmánybírósági határozat alapján automatikusan Pedagógus II. fokozatba történő visszamenőleges átsorolás 2017. január 1-jétől?

A 2016. szeptember 1-jén a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatár előtt legfeljebb hét évvel állók automatikus Pedagógus II. kategóriába történő átsorolásával kapcsolatos alkotmánybírósági határozat [35/2017. (XII. 20.) AB határozat] értelmében minden pedagógus, akinek 2016. szeptember 1-jén a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig, és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megszerzéséig hét év vagy annál kevesebb ideje volt hátra, 2017. január 1-jén jogosulttá vált a Pedagógus II. fokozatba történő automatikus átsorolásra.

tovább
A külön díjazás nélküli eseti helyettesítés elrendelésének korlátai. Mikor jár többletdíjazás a többlettanítás (foglalkozás) elrendelésekor?

Az eseti helyettesítés elrendelésének korlátait a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (Épr.) a következőképpen szabályozza:

tovább
Amit a 40 éves jogosultsági idővel rendelkező nők nyugállományba vonulási lehetőségéről tudni kell.

Elöljáróban idézzük a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) vonatkozó rendelkezéseit:

tovább