Hírek

A PSZ elnökének nyílt levele az emberi erõforrások miniszteréhez

 

 

A PSZ elnökének nyílt levele az emberi erõforrások miniszteréhez

 

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE
ELNÖKÉTÕL


Balog Zoltán úrnak
az emberi erõforrások minisztere

 

Tisztelt Miniszter Úr!

A Pedagógus Sztrájkbizottsággal kötött Megállapodás talán egyik leglényegesebb pontja az, amelyik a szakvizsgával és megfelelõ szakmai gyakorlattal rendelkezõk besorolásának kérdéseivel foglalkozik. [11. pont] A Megállapodás említett pontja szerint az érintett pedagógusok besorolása „esetleg, bizonyos, a szakszervezetek bevonásával kidolgozott, objektív szakmai feltételek figyelembe vételével” a Pedagógus II. fokozatba történik. A mára kialakult helyzet szerint az érintetteknek egy közel százoldalas, hetven indikátort tartalmazó portfóliót kell feltölteniük ahhoz, hogy átkerülhessenek a Pedagógus II. fokozatba.

Tisztelt Miniszter Úr!

Tájékoztatom, hogy a megállapodás ellenére a feltételeket kialakító munkálatokba a szakszervezetek bevonása elmaradt. Az Oktatási Államtitkárság által elõkészített és kormányrendeletben megjelent feltételek egyre nagyobb felháborodást váltottak, váltanak ki kollégáink körében.

Egyre többen tagadják meg a portfólió feltöltését, ezzel fejezve ki tiltakozásukat e minõsítési rendszer súlyos szakmai hibái miatt.

A Megállapodás másik, hasonlóan fontos pontja volt a monitoring rendszer helyi és vezetõi szintű működtetése. A KLIK Szervezeti és Működési Szabályzata megadta a jogi kereteket e feladat teljesüléséhez, mivel elõírja, hogy a tankerületeknek az illetékes szakszervezeti tisztségviselõkkel, míg az állami intézményfenntartó központ elnökének a Pedagógusok Szakszervezete elnökével kell rendszeres kapcsolatot és konzultációt tartania. Az elmúlt idõszak eseményei azonban azt igazolják, ezek az egyeztetések nagyon esetlegesek, nem egyszer elmaradnak.

Nincs megnyugtató megoldás a pedagógusok intézményben történõ benntartózkodásának kérdéskörében sem. Elfogadhatatlan, hogy nem engedik el az intézménybõl a pedagógusokat akkor sem, ha nincs valóságos indoka a benntartózkodásuknak. Ugyanakkor, ha harminckét óránál többet kell a munkahelyen tölteni, azt nem engedik feltüntetni a munkaidõ nyilvántartásban, hogy ne kelljen kifizetni a túlmunkát. Rugalmasabb hozzáállással oldani lehetne azt a feszültséget, amely abból ered, hogy a pedagógusnak egyetlen mérhetõ munkaideje van, a tanítási (foglalkozási) óra. Minden más tevékenység pontosan nem tervezhetõ meg, és nem is mérhetõ. Egyszerű példákkal támasztom alá állításomat: nem lehet tudni, meddig tart egy tanulói beszélgetés, egy szülõi értekezlet, egy szabadidõs program. Be lehet állítani egy vélelmezett idõt, de a pedagógus nem küldheti el sem a tanulót, sem a szülõt azzal, hogy lejárt a munkáltató által arra a napra részére engedélyezett munka ideje.

Tisztelt Miniszter Úr!

A közelmúltban kezdeményeztük Önnél a Sztrájkbizottság egyeztetõ értekezletének összehívását. Miniszter Úr – külföldi tartózkodására tekintettel – meghatalmazta az illetékes helyettes államtitkárt, járjon el az Ön képviseletében. A megbeszélés során számos problémát jeleztünk, azonban a helyettes államtitkár úr kompetencia hiányában a kérdésekben nem dönthetett.

Tisztelt Miniszter Úr!

Kérem, a Pedagógus Sztrájkbizottságot haladéktalanul szíveskedjék összehívni. Sipos Imre helyettes államtitkár úrral történt megbeszélésünket az Önnel való személyes találkozó elõkészítésének tekintjük. Ezt a tényt jegyzõkönyvben is rögzítettük.


Budapest, 2014. február 20.

A Sztrájkbizottság nevében
üdvözlettel:
Galló Istvánné