Hírek

A Pedagógusok Szakszervezetének közleménye a vírusjárvány szakképzéssel összefüggő következményeiről

A Pedagógusok Szakszervezetének közleménye a vírusjárvány szakképzéssel összefüggő következményeiről

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) fokozott figyelemmel kíséri a vírusjárvány alakulását és annak gazdasági következményeit. Vizsgálja, hogy e krízis hogyan hat és befolyásolja a magyar szakképzést, az abban tanulók és dolgozók helyzetét, életét.

A kormány gazdaságmentő intézkedései bizonyítják, hogy a koronavírus-járvány miatt a gazdaság helyzete, állapota jelentősen megváltozott, ami jelentős állami beavatkozásokat igényel.

A Pedagógusok Szakszervezete felhívja a figyelmet arra, hogy a gazdaság válsága alapvetően befolyásolja az ahhoz szorosan kapcsolódó szakképzés helyzetét.

Ezért a PSZ a következő lépéseket tartja szükségesnek:

A szakképzési törvényt és a végrehajtási rendeletet vonják vissza!

Indoklás:

A duális szakképzésben az elmúlt években a tanulók jelentős arányban kerültek ki az iskolai tanműhelyekből szakmai gyakorlatra vállalkozókhoz. A szakképzési törvény ennél is továbblépve a tanulók jelentős részénél a tanulói státuszt munkavállalói státuszra akarja alakíttatni, miközben a tanulószerződések száma járvány nélkül is mintegy ötezerrel csökkent 2017 óta.

A tanulók számára azonban a gazdasági válság lehetetlenné fogja tenni a vállalkozói szféra szereplőivel kötött tanulói munkaszerződések megkötését, és részben a már eddig megkötött tanulószerződések teljesítését is. Tekintettel arra, hogy a tanulók jelentős számban maradhatnak vállalati gyakorlóhely nélkül - ami nem csupán továbbtanulásukat, de közép- és hosszú távon a magyar gazdaságot is veszélyezteti -, a tanulók számára biztosítani szükséges az iskolai tanműhelyeket!

Ezek a folyamatok ismételten megerősítik a Pedagógusok Szakszervezetének korábbi követeléseit:

Nem értünk egyet a szakképzési törvény és végrehajtási rendelete azon intézkedésével, mely a szakképzésben foglalkoztatottakat meg kívánja fosztani közalkalmazotti státuszától és több mint 30 ezer foglalkoztatottat munkavállalói státuszba kényszerítene.

A gazdasági válság folyamatai arra hívják fel a figyelmet, hogy veszélyes a szakképzésben dolgozók (szakmai tanárok, szakoktatók, közismereti szakos tanárok, fejlesztőpedagógusok, adminisztratív, illetve technikai munkatársak) egzisztenciáját megingatni, elbizonytalanítani, mert megbízható munkájuk most a szakképzés, de az egész magyar gazdaság jövőjének letéteményese.

A szakképzési centrumok egyes feladatainak kiszervezését le kell állítani, és helyre kell állítani a szakképzés és a köznevelés természetes egységét!

Azokat a pozitív intézkedéseket, amelyekkel a PSZ is egyetért, a 2011-ben megalkotott szakképzési törvény módosításával is meg lehet valósítani, ezek kiemelten: a kiterjesztett tanulói ösztöndíjrendszer, a 3 éves szakképzési megállapodások, a kísérleti tantervek engedélyezése, az orientációs évfolyamok.

 

Budapest, 2020. április 7.

 

Pedagógusok Szakszervezete