Hírek

Az Országos Jelölő Bizottság felhívása

Az Országos Jelölő Bizottság felhívása

A Pedagógusok Szakszervezete Országos Jelölő Bizottsága (OJB) ezúton hívja fel a PSZ tagjait, járási, megyei szervezeteit, tagozatait a PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁBA történő jelölésre.

A Pedagógusok Szakszervezete Felügyelőbizottsága a PSZ Alapszabálya értelmében 3-5 főből álló bizottság, melynek jelenleg 3 tagja van. Az Országos Vezetőség döntése alapján 2 személyt a kongresszusnak lehetősége lesz a testületbe választani.

Az Alapszabály 83.1 pontjában foglaltak szerint a felügyelőbizottság tagjainak a feladatkörnek megfelelő szakértelemmel kell rendelkezniük. A feladat- és hatáskört az Alapszabály 83.4 pontja tartalmazza.

„A felügyelőbizottsági tagok az Alapszabályban előírtak szerint a szakszervezetet érintő valamennyi törvényi előírás betartattatásában közreműködnek, ezért különösen szakmai (oktatáspolitikai, érdekvédelmi), pénzügyi és gazdasági ismeretekkel kell rendelkezniük. Ezért szükséges a felügyelőbizottságba olyan személyeket választani, akiknek a végzettsége, felkészültsége lefedi a szervezet, illetve a szervezeti egység működési területeit, és garanciát biztosítanak az adott szervezet jogszerű és szakszerű működéséhez.” (Választási Szabályzat 23. pontja)

Figyelembe véve a XXXII. Kongresszus kitűzött időpontját (2020. október 3.), a Választási Szabályzat előírásait, az OJB 2020. augusztus 19-ig várja a jelöléseket a megnevezett bizottságba a szükséges mellékletek csatolásával (a jelölő ajánlása, a jelölt jelölést elfogadó nyilatkozata, szakmai önéletrajza, hatósági erkölcsi bizonyítványa) az OJB címére: 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. Valamennyi dokumentumot e-mailben is meg kell küldeni az orszagos
jelolobizottsag@pedagogusok.hu
címre.

A jelölést tartalmazó e-mail elküldésének, illetve a levél postára adásának határideje 2020. augusztus 19. 24 óra.

Amennyiben a hatósági erkölcsi bizonyítvány nem érkezik meg a jelölés elküldésének időpontjáig, akkor megkérésének igazolását a feladószelvénnyel, ill. annak szkennelt változatával igazolni kell. A hatósági erkölcsi bizonyítvány kézhezvétele után azt a jelölőnek azonnal meg kell küldeni postai úton és e-mailben az Országos Jelölő Bizottságnak, de legkésőbb a jelölt meghallgatásakor a bizottság rendelkezésére kell bocsájtani.

Az OJB 2020. augusztus 24-szeptember 03. között hallgatja meg a jelölteket. Személyüket a PSZ honlapján hozza nyilvánosságra a jelölések lezárulta (2020. augusztus 19.) után.

Budapest, 2020. augusztus 11.                                                                      

 

                                                                                                           Vámi István
OJB elnök

 

A felhívás innen letölthető: Az OJB felhívása 2020-08-11

 

 

Az OJB ezúton tájékoztatja a PSZ tagságát, hogy az Országos Felügyelőbizottságba az alábbi személyek szabályos jelölése történt meg:

  • Dienes György Istvánné (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
  • Dr. Basa-Szabó Ernő Jánosné (Budapest)

A jelöltek megválasztása a tervezettek szerint a 2020. október 3-án megrendezésre kerülő kongresszuson történik.

Budapest, 2020. szeptember 1.

 

BEMUTATKOZÁSOK:

Dr. B. Szabó Ernőné nyugdíjas iskolaigazgató vagyok.A kőbányai Harmat Általános Iskolában voltam 11 évig tanár,11 évig igazgatóhelyettes és 11 évig igazgató.Mindig közösségben éltem,csapatban dolgoztam.Vezető beosztásaim előtt iskolám szakszervezeti bizalmija voltam. Nyugdíjasként is kerestem a megoldást arra,hogy ne szakadjak el az oktatástól és aktív életet éljek. Így dolgozom iskolánk alapítványának kuratóriumi elnökeként,rendszeresen látogatom a kerületi könyvtárban működő olvasókört,ahol előadásokat is tartok,valamint szakszervezeti tag vagyok a nyugdíjas tagozatban,és mint ilyen tagja vagyok a Nyugdíjas Klubnak.Így érthető talán,hogy figyelemmel kísérem az oktatás problémáit,törvényi változásait,a pedagógusok erkölcsi és anyagi gondjait.Képzettségem,szakmai tapasztalatom talán elegendő arra,hogy pályázhassak a megüresedett Felügyelő Bizottsági tagságra.Szeretnék egy olyan csapatnak a tagja lenni,ahol közösen,egységesen dolgozhatnánk a pedagógus társadalom érdekeiért.Különösen az általános iskolai érdekvédelem,de kuratóriumi tapasztalataim alapján a gazdasági feladatok törvényes nyomonkövetése is felvállalható részemről.Nagyon fontosnak tartom és hangsúlyozom a közös munkát, és értem ez alatt azt is, hogy a vidéki szervezetekkel alapvetően szükséges a szoros együttműködés.Jó szívvel ajánlom fel tehát munkámat a közösség céljaiért.