Hírek

PSZ: A kormány egyik kezével oszt, a másikkal megoszt

PSZ: A kormány egyik kezével oszt, a másikkal megoszt

A Pedagógusok Szakszervezete üdvözli, hogy a kormány most beismerte: a tavaszi, tantermen kívüli oktatásból sok hátrányos helyzetű településen élő tanuló kimaradt. Az ő felzárkóztatásukat a szeptembertől végző pedagógusok, az ő munkájukat közvetlenül segítő dolgozók pluszmunkáját el kell ismerni.

A miniszter bejelentése szerint 400 hátrányos helyzetű településen lévő intézményben dolgozó kap egyszeri bruttó 500 ezer forintot. A PSZ Klebelsberg Központtól kapott információja szerint egy korábbi kormányrendeletben szabályozták, mely települések tartoznak a kedvezményezettek közé. A PSZ szeretné tudni, hogy a kormányrendelet listájában nem szereplő településeken dolgozó, de ugyanezt a felzárkóztatást elvégző pedagógus és az ő segítője kap-e ilyen juttatást?

Kérjük a kormányt, teremtse meg annak feltételeit, hogy a miniszter bejelentése ne okozzon újabb feszültséget a pedagógustársadalmon belül.

A PSZ idén januárban vitairatot készített - ezt eljuttatta a kormánynak is - az oktatás leginkább égető kérdéseiről, a bérek emelésének szükségességéről.  Ebben egyebek között leírtuk, hogy azoknak a pedagógusoknak az alapbérét, akik olyan osztályban dolgoznak, ahol a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű stb. tanulók száma 25%-nál magasabb, 25-50%-kal meg kell emelni. A kormány erre hivatalosan azóta sem reagált.

Ismét felhívjuk a kormány figyelmét, hogy a PSZ hosszú évek óta valódi béremelést sürget minden oktatásban dolgozónak, mert néhány év múlva - a nyugdíjba vonulók nagy száma miatt - nem lesz, aki tanítsa a jövő nemzedékét, hiszen a fiataloknak ez a pálya a megbecsültség hiánya miatt sem elég vonzó.

Budapest, 2020. augusztus 27.

Pedagógusok Szakszervezete