Hírek

A PSZ nyílt levele az oktatási rendszer védelmében

A Pedagógusok Szakszervezete figyelmezteti a parlamenti pártok képviselőit, hogy a T/1794. számon benyújtott előterjesztés - törvényjavaslat Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről - jelenlegi formában történő elfogadása katasztrofális helyzetbe hozza a köznevelés teljes rendszerét az óvodáktól az iskolákig, kollégiumokig és a szakmai szolgáltatásokat nyújtó intézményekig.

A PSZ nyílt levele az oktatási rendszer védelmében

 

A Pedagógusok Szakszervezetének

n y í l t  l e v e l e

az oktatási rendszer védelmében

      A Pedagógusok Szakszervezete figyelmezteti a parlamenti pártok képviselőit, hogy a T/1794. számon benyújtott előterjesztés - törvényjavaslat Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről - jelenlegi formában történő elfogadása katasztrofális helyzetbe hozza a köznevelés teljes rendszerét az óvodáktól az iskolákig, kollégiumokig és a szakmai szolgáltatásokat nyújtó intézményekig. Nemcsak az ellátórendszer kerülne veszélybe, nemcsak pedagógusok tízezrei, hanem gyermekeink jövője, Magyarország fejlődése is.

      Nem nehéz megállapítani, egyszerű összeadás, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ költségvetése még azt az összeget sem éri el, mint az idei költségvetése. Az eredeti, valamivel több mint 484 milliárd forintot 60 milliárd forinttal egészítette ki a Kormány. A javaslatban ennél kisebb összeg, nem egészen 524 milliárd forint szerepel. Ez nem elégséges a szeptemberi béremelés áthúzódó költségeinek, a soros előrelépések, a Pedagógus II. fokozatba lépőknek, a szeptemberi béremelés további költségeinek, az életpálya szeptemberi, mintegy hétezer főre történő kiterjesztésének fedezetére. Nagyon mérsékelt számítások szerint csak a személyi kiadások kifizetéséhez az állami fenntartású intézményekben legkevesebb további 150-200 milliárd forintra lenne szükség.

      Annak ellenére, hogy a személyi kiadások terhére megduplázódott a dologi kiadások előirányzata - nem egészen 26 milliárd forintról csaknem 53,5 milliárd forintra - ez még a legszükségesebb kiadásokra sem elég. Fejlesztésre pedig egy fillér sem jut. Az óvodák fenntartására szánt többletforrások (megközelítőleg 139 milliárdról valamivel több mint 142 milliárdra nőtt az összeg), a gyermekétkeztetésre szánt többletforrások (majdnem 53 milliárd forintról 58 milliárd forintra nőtt) jól érzékeltetik, hogy sem az önkormányzatok, sem az állami intézményfenntartók, sem a magánintézmények fenntartói nem tudják ellátni a köznevelésről szóló törvény jelenlegi rendelkezései szerinti kötelező feladataikat.

      A Pedagógusok Szakszervezete tiltakozik az ellen, hogy a köznevelés rendszere működéséhez, fejlesztéséhez szükséges hiányzó forrásokat megszorító intézkedésekkel - tömeges elbocsátásokkal, intézménybezárásokkal, a tanulmányi idők csökkentésével, a pedagógus illetmény előmeneteli rendszernek a minimálbértől való elválasztásával - teremtsék elő. A Pedagógusok Szakszervezete ezért tiltakozik a Parlament elé beterjesztett költségvetési törvény köznevelés rendszerét sújtó tervezete ellen. A PSZ elfogadhatatlannak tartja, hogy a Kormány a pillanatnyi érdekei miatt a köznevelés rendszere működéséhez szükséges összegeket tovább csökkenti. A Pedagógusok Szakszervezete követeli, hogy befizetett adókat a köz javára, a mindenkit érintő oktatásra, egészségügyre, kultúrára, szociális területre, egyszóval a színvonalas közszolgáltatásra fordítsa a Kormány.

      A Pedagógusok Szakszervezete kéri a parlamenti pártokat, kér valamennyi parlamenti képviselőt: szólítsák fel a Kormányt olyan hatástanulmány benyújtására, amelyből egyértelműen megállapítható, milyen mutatók alapján számolták ki a benyújtott javaslatban szereplő összegeket, továbbá ezeknek az összegeknek az elfogadása milyen következményekkel járna, valamint, hogy a jelenlegi intézményrendszer változatlan működtetéséhez milyen tényleges forrásokra lenne szükség. Térjen ki továbbá a hatástanulmány az ellátórendszer fejlesztésére. A Pedagógusok Szakszervezete külön kéri a parlamenti pártokat, kér valamennyi parlamenti képviselőt: kötelezzék a Kormányt arra, hogy adjon részletes tájékoztatást a gyermekszegénységről, a probléma kezeléséhez szükséges forrásokról, s a benyújtott javaslatban szereplő összegek elfogadásának következményeiről.

      A Pedagógusok Szakszervezetének Országos Vezetősége 2014. november 10-ei rendkívüli ülésén áttekinti a költségvetési törvényjavaslatban foglaltakat, s meghatározza a teendőket arra az esetre, ha a Kormány, majd a Parlament nem hozza meg a szükséges döntéseket a köznevelés rendszerének megmentése érdekében.

Budapest, 2014. november 3.

Pedagógusok Szakszervezete