Hírek

A PSZ elnökének levele Czunyiné dr. Bertalan Juditnak

A Pedagógusok Szakszervezete törvénymódosítási kezdeményezése a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazottak pótlékrendszerének ügyében.

A PSZ elnökének levele Czunyiné dr. Bertalan Juditnak

                 
PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE
                  ELNÖKÉTÕL

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Köznevelésért Felelős Államtitkárság

Czunyiné dr. Bertalan Judit
köznevelésért felelős államtitkár részére

Budapest

 

Tisztelt Államtitkár Asszony!

A Pedagógusok Szakszervezete – mint az ágazatban reprezentatív szakszervezet – képviseletében felhívom a szíves figyelmét a következőkre:

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletnek a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak pótlékrendszerét megállapító előírásai nem egyértelműek abban az esetben, ha a közalkalmazott nem rendelkezik középfokú iskolai  végzettséggel. Ennek indoka, hogy a hivatkozott kormányrendelet 32. § (5) bekezdése szerint a pótlék mértéke megállapításának alapja a közalkalmazott besorolásánál figyelembe vett végzettségi szintnek megfelelő illetményalap. A kormányrendelet 38. §-ának rendelkezései azonban nem tartalmaznak előírást az alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők illetményalapjának meghatározására. Ezért a dajka munkakörben foglalkoztatottaknál a pótlékot a középfokú végzettséggel rendelkezőkre vonatkozó előírások szerint lehet meghatározni.

A kormányrendelet 32. § (6) bekezdéséből 2014. március 26-án „kimaradt” a felzárkóztatási pótlék, amely azoknak a közalkalmazottaknak járt a korábbi szabályok alapján, akik beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarral küzdő gyermekekkel, tanulókkal foglalkoznak. E rendelkezések miatt az egyébként is méltánytalanul alacsony díjazás mellett munkát végzők juttatásai több ezer forinttal csökkentek. Ez a megoldás rendkívül nehéz helyzetbe hozta az érintetteket, ugyanakkor indokolatlanul figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy az említett körbe tartozó gyermekekkel, tanulókkal történő foglalkozás az átlagos munkavégzéshez képest lényegesen nagyobb erőfeszítést igényel.

 

Tisztelt Államtitkár Asszony!

Kérem, hogy a kormányrendelet egyébként is esedékes módosításakor a Pedagógusok Szakszervezete által jelzett értelmezési nehézséget oldják fel, amelyhez a következő javaslatot küldöm:

A 32. § (5) bekezdése a következő, harmadik mondattal egészül ki:

"E rendelet 38. § (1) bekezdésének a) pontja, (2) bekezdésének a) pontja, illetve (3) bekezdésének a) pontja alapján kell meghatározni a pótlék mértékét, abban az esetben is, ha a közalkalmazott nem rendelkezik legalább középfokú iskolai végzettséggel.”

A 32. §-t továbbá a következő, (7) bekezdéssel szükséges kiegészíteni:

„(7) Felzárkóztatási pótlékra jogosult a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott, amennyiben beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarral küzdő gyermekekkel, tanulókkal foglalkozik. A pótlék alsó és felső határára a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.”

Tisztelt Államtitkár Asszony!

Őszintén remélem, hogy a Pedagógusok Szakszervezetének kezdeményezését támogatja, és Ön is javasolja a jogszabály módosításának elfogadását.

 

Budapest, 2014. október 21.

Üdvözlettel:
Galló Istvánné

Kapcsolódó dokumentumok: