Hírek

A Tankönyvesek Országos Szövetsége 2014. évi közgyűlésén elfogadott állásfoglalása

A Tankönyvesek Országos Szövetsége 2014. évi közgyűlésén elfogadott állásfoglalása

         A  csaknem negyed évszázada alakult és azóta folyamatosan működõ Tankönyvesek Országos Szövetsége  (TANOSZ) felhívja az Illetékesek és a  közvélemény figyelmét arra, hogy a rendszerváltozás egyik sikeres lehetõsége és eredménye a több évszázados magyar hagyományokhoz visszatérõ, minõségi (minõsített) választékot kínáló, országszerte folyó,  nemzeti értéket, európai színvonalat jelentõ  versenyszerű tankönyvkiadás és ellátás jelenleg veszélyes, súlyos  helyzetbe  került. Visszatérõben van a magyar földön csak a szocializmus idõszakában próbált, jelenleg a szegény és elmaradottabb országokban folyó központi (állami) tankönyvellátás, amely – egységes jellegébõl adódóan – nem lehet tekintettel sem a gyerekek eltérõ képességeire, érdeklõdésére, körülményeire, sem a pedagógusok és pedagógia  különféle módszereire, sem pedig  az ország különbözõ területein létrejött és szorgalmasan, kreatívan, de  az állami elõírásokat eddig is szigorúan követve dolgozó kiadói műhelyek sajátos „hozzáadott értékeire” (pl. egyéni stílus, multimédiás technikai kiegészítések stb.).
         A tankönyvellátás közös nemzeti ügyünk, amelynek óvása nemcsak a néhány kiadói műhely érdeke, hanem az ezekben  alkotó lehetõségeket kapó szerzõk, szerkesztõk, grafikusok,  lektorok stb. ezreinek,  a tankönyvválasztó, tankönyvhasználó  pedagógusok tízezreinek,  a tankönyveket használó diákok (és szüleik) százezreinek közös és féltett ügye.
       A voluntarista jellegű átrendezés a jelenleg kétségtelenül fennálló tankönyvbõséget a „fűnyíróelv” alkalmazásával kívánja megoldani, lekaszabolva a jelenleg virágzó, érzékelhetõen és bizonyíthatóan magas színvonalú értékeket kínáló magyar tankönyvmezõ jónéhány értékes, jól bevált, közkedvelt könyvét is. Az eddigi bõséges  választékkal szemben  tantervenként csupán  kétféle  tankönyvet hagyna meg, adna, pontosabban kölcsönözne a tanulóknak,  szűkítve, szegényítve  az iskolai tanulás-tanítás eszközrendszerét. (Visszatérõ kérdések, hogy sérülnek-e az alkotók és felhasználók eddig biztosított, illetve az eljárások során  szerzett jogai, a joszabályok gyors változtatásával, netán vitatható alkalmazásával mennyire sérül jogbiztonságunk, avagy a jó erkölcs követelménye.)
         Az állami (oktatási) irányítást esetleg jó célok, szép eszmék (például az esélyegyenlõség, ingyenes tankönyvek biztosítása stb.),  praktikus gazdasági, takarékossági elgondolások vezérlik. De a megvalósítás során a kapkodó, ellentmondásokkal terhelt, a  nemzeti  hagyományokkal szakító, az érintett, érdekelt pedagógusok szakmai szervezeteivel nem egyeztetõ, észrevételeiket  figyelmbe nem vevõ  átalakítás  hatalmas károk és zavarok kialakulásához vezethet, pedig ezeket el lehetne és el  kellene kerülnünk.
         A Tankönyvesek Országos Szövetsége, a támogató pedagógus és könyvszakmai szervezetekkel egyetértésben segítõ szándékkel arra kérik a döntéshelyzetben lévõ Vezetõket, elsõsorban az oktatásirányítás vezetõit, hogy folytassunk  szakmai tárgyalásokat, ezzel nyíljon lehetõség  az igazság tényszerű  megvilágítására, a jelenleg jellemzõ „féligazságok” tisztázására, az új tanév küszöbén ránk háruló sürgõs teendõk megoldására, vagyis a korábban (évtizedekig) gördülékenyen, jól működõ tankönyvellátás biztosítására. 

Kapcsolódó dokumentumok: