Hírek

A PSZ tiltakozása az óvodák, iskolák, kollégiumok évközben történõ bezárásának lehetõvé tétele ellen

Elfogadhatatlan az intézmények tanév közbeni megszüntetése!

A PSZ tiltakozása az óvodák, iskolák, kollégiumok évközben történõ bezárásának lehetõvé tétele ellen

1.    Kósa Lajos FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és Habis László Kereszténydemokrata Néppárt által benyújtott képviselõi önálló indítvány a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásával összefüggõ egyes törvények módosításáról a következõket tartalmazza:

„34/C . § Az adósságrendezés megindításának idõpontjától kezdõdõen az eljárás lezárásáig a közoktatásról szóló 1993 . évi LXXIX. törvény 102. (9) és (11) bekezdéseiben a fenntartói döntések meghozatalára meghatározott idõkorlátok nem alkalmazhatóak, amennyiben a fenntartói döntés az elfogadott válságköltségvetésnek és reorganizációs tervben foglaltaknak megfelel, és az nem sérti, vagy nem veszélyezteti a gyermekek, tanulók érdekét. Ez utóbbi feltétel megállapításához a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal által kijelölt, az adósságrendezés alá vont helyi önkormányzat által megbízott közoktatási szakértõ szakvéleménye szükséges."

2.    S közoktatásról szóló törvény hivatkozott rendelkezései:

102. § (9) A fenntartó tanítási évben (szorgalmi idõben), továbbá - a július-augusztus hónapok kivételével - nevelési évben

a) iskolát nem indíthat, továbbá iskolát, kollégiumot, óvodát nem szervezhet át, nem szüntethet meg, fenntartói jogát nem adhatja át,

b) iskolai osztályt, kollégiumi csoportot, óvodai csoportot nem szerveztethet át, és nem szüntettethet meg,

c) az iskola, kollégium, óvoda feladatait nem változtathatja meg.

(11) A fenntartó legkésõbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával, átalakításával, megszüntetésével, az alapfokú művészetoktatási intézményben a tanszak indításával és megszüntetésével kapcsolatban, az egyéb átszervezésre vonatkozó döntések határideje július utolsó munkanapja. Amennyiben a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadására helyi önkormányzat és olyan kistérségi társulás között kerül sor, melynek az önkormányzat tagja, akkor az erre vonatkozó döntés meghozatalának határideje július utolsó munkanapja.

3.    Miután a javasolt változtatások azzal a következménnyel járhatnak, hogy nevelési évben, tanítási évben az önkormányzatok óvodát, iskolát, kollégiumot zárhatnak be, a Pedagógusok Szakszervezete TILTAKOZIK e megoldás ellen, és levélben kért segítséget dr. Orbán Viktor miniszterelnöktõl, Pokorni Zoltántól a parlament illetékes bizottságának elnökétõl, és dr. Hoffmann Rózsa államtitkártól.

Budapest, 2011. június 16.

Pedagógusok Szakszervezete