Hírek

A PSZ közleménye az egésznapos, iskolaotthonos oktatás bevezatésérõl

Csak akkor támogatható, ha megteremtik annak pedagógiai, anyagi és személyi feltételeit.

A PSZ közleménye az egésznapos, iskolaotthonos oktatás bevezatésérõl

A Pedagógusok Szakszervezete az egésznapos, iskolaotthonos oktatást a célok helyes megválasztása, jó szervezés, és a megfelelõ feltételek megteremtése esetén jó megoldásnak tartja az esélyteremtõ oktatás megvalósításához, és támogatja azt. Akárcsak az egyik feltétel hiányában azonban szakmai és pedagógiai szempontból károsnak ítéli, és elutasítja.

1. Az egésznapos, iskolaotthonos oktatás akkor tudja betölteni rendeltetését, ha keretei között nemcsak közvetítik az ismereteket, a tananyagot, hanem biztosítják a tehetséggondozást, a felzárkóztatást, a soron következõ tanítási napokra történõ felkészülést, a tananyag elsajátítását, a házi feladatok megoldását, indokolt esetben az egyénre szabott törõdést is.  Az egésznapos, iskolaotthonos oktatásban részt vevõ tanulók részére az iskola nem adhat házi feladatot sem hétvégékre, sem tanítási szünetekre.

2. Az egésznapos, iskolaotthonos oktatásban meg kell oldani a tanulók háromszori étkeztetését - méghozzá ellenszolgáltatás nélkül -, a tankönyvek, füzetek és más eszközök tárolását, biztosítani kell a tanulók pihenéséhez (alvásához), tisztálkodásához, a szabadidõ hasznos (sportolással, olvasással, művészeti tevékenységgel) eltöltéséhez szükséges feltételeket.

3. Miután az egésznapos, iskolaotthonos oktatás magába foglalja a szabadidõ hasznos eltöltésének feladatait is, megvalósítása nem épülhet a rend, fegyelem, szigorú követelmények támasztása, következetes számonkérése, kötelezettségszegés esetén könyörtelen szankciókat magába foglaló, „a kaszárnyába való" nevelési elvekre. Az egésznapos, iskolaotthonos oktatásban nélkülözhetetlen a pedagógus, szülõ - mellérendeltségre épülõ - együttműködése. Az egésznapos, iskolaotthonos oktatásban a gyerekek érdeklõdésének megfelelõ szabadidõs programok közül kell részükre választási lehetõséget biztosítani.

4. Az egésznapos, iskolaotthonos oktatás megszervezéséhez kellõ létszámú személyzetre van szükség. Nemcsak pedagógusokra, hanem szabadidõ-szervezõkre, pedagógiai asszisztensekre is. A létszám meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy egy tanulócsoporton belül is, egyazon idõszakban kell megoldani a tanulók egyes csoportjainak vagy akár csak néhány tanulónak a felkészítését, míg más tanulócsoportnak a sportolást, a szórakozást, a művészeti tevékenységet. Az egésznapos, iskolaotthonos oktatásban lehetõséget kell teremteni arra is, hogy szükség esetén egy-egy tanulóval külön-külön pedagógus foglalkozzon, segítséget nyújtva részére az iskola által megköveteltek elsajátítására, a házi feladat megértésére és elkészítésére.

A Pedagógusok Szakszervezete az egésznapos iskolaotthonos oktatást csak az elõzõekben kifejtett feltételek mellett tudja elképzelni és támogatni.

 

Budapest, 2011. augusztus 31.

Pedagógusok Szakszervezete