Hírek

A PSZ véleménye a kormány közoktatással kapcsolatos döntéshozataláról

A koncepciót semmilyen szakmai egyeztetés nem elõzte meg. Az eddig ismertté vált elképzelések a közoktatásból további források kivonását vetítik elõre, ez pedig az oktatás színvonalának  csökkenését eredményezi, melynek következményeit az egész társadalom fogja viselni.

A PSZ véleménye a kormány közoktatással kapcsolatos döntéshozataláról

 

1. A Pedagógusok Szakszervezete sajnálatosnak tartja, hogy a kormány a közoktatás átszervezésével kapcsolatosan úgy fogadott el koncepciót, hogy azt semmilyen szakmai egyeztetés nem elõzte meg. Az elmúlt hónapokban a sajtón keresztül számtalan ötlet, elgondolás látott napvilágot, azonban, hogy ezek közül melyik és milyen formában épült be a kormány által elfogadott koncepcióba, az ma még nem ismert. Az Oktatási Államtitkárság a koncepciót nyilvánosságra nem hozta, így az nem volt megismerhetõ, azt véleményezni nem lehetett. A Pedagógusok Szakszervezete kezdeményezte a partneri kapcsolat létesítését a jogalkotás területén, azonban megkeresésére érdemi választ nem kapott.

2. A közoktatás rendszerének működtetésében ma döntõ szerepe van a helyi önkormányzatoknak. Ezért az átszervezés egyik kulcskérdése az új önkormányzati törvény megalkotása. Miután ennek a törvénynek a koncepciója sem ismert, csak a sajtóban megjelent hírekbõl lehet levonni azt a következtetést, hogy a közoktatás mint helyi önkormányzati feladat, megszűnik, és az állam veszi át a helyi önkormányzatok szerepét. Ez azért lényeges kérdés, mivel nem ismert az a kormányzati elképzelés sem, hogy az állam hol, milyen intézményt kíván átvenni és fenntartani. Arra tekintettel azonban, hogy a mai rendszer működéséhez az állami költségvetés csak a pedagógusbérek mintegy ötven százalékát biztosítja, és a hiányzó, további fedezetet a helyi önkormányzatok teremtik elõ, nagy valószínűséggel feltételezhetõ, hogy intézménybezárásokra és pedagógus elbocsátásokra fog sor kerülni.

3. Ugyancsak a sajtó útján vált ismertté, hogy a szakiskolák kilencedik-tizedik évfolyamát megszüntetik, a szakiskolákban minimális lesz a közismereti tananyag oktatása, a szakképzés eltolódik a gyakorlati oktatás irányába. A szakközépiskolákban megszűnnek a szakképzési évfolyamok, csak kilenc-tizenkettedik évfolyamon folyik majd egyidejűleg a közismereti tananyag oktatása és a gyakorlati képzés. A nyelvi elõkészítõ évfolyamok ugyancsak megszüntetésre kerülnek. A tankötelezettség ideje két évvel csökken. Körzetesítik az általános iskolák felsõ tagozatát. Megemelik a pedagógusok kötelezõ óraszámát, és megszüntetik a túlóra elszámolást, a helyettesítésért járó díjazást. Mindezek a tények alátámasztják a közoktatás rendszerének lényeges szűkítését, a pedagógusok nagy létszámú elbocsátását.

4. Aggodalomra ad okot az is, hogy bár a közoktatás átalakításához szükséges jogszabályok még nem készültek el, az új rendszer bevezetését 2012 szeptemberében el akarják indítani. Ez nemcsak az intézmények átszervezését, hanem a teljes képzési rendszer újraszabályozását és újragondolását is igényli. Nem ismertek az új rendszer, az új jogszabályok bevezetésének idõpontjai és az átmeneti rendelkezések sem.

5. A Pedagógusok Szakszervezete rendkívül aggályosnak tartja a közoktatás rendszerének átfogó, gyors átalakítását. Az eddig ismertté vált elképzelések a közoktatásból további források kivonását vetítik elõre, ez pedig az oktatás színvonalának  csökkenését eredményezi, melynek következményeit az egész társadalom fogja viselni.

Budapest, 2011. augusztus 31.

Pedagógusok Szakszervezete