Hírek

A PSZ közleménye a közoktatás rendszere átalakításának folyamatáról

Elfogadhatatlan a közoktatás nagymértékű államosításának szándéka! A Kormány eddig nem hozott semmiféle intézkedést a közoktatási intézmények biztonságos finanszírozásának érdekében! A közoktatás átalakításának terveirõl azonnal kezdõdjenek el az érdemi egyeztetések a szakmai szervezetekkel és a szakszervezetekkel!

A PSZ közleménye a közoktatás rendszere átalakításának folyamatáról

1. A Pedagógusok Szakszervezete úgy véli, a közoktatás rendszerének zavartalan működésére rendkívül rossz hatással van az a tény, hogy több mint fél éve, nincsenek hiteles információk a rendszer várható átalakításáról. Ez a helyzet változatlan annak ellenére, hogy az oktatásért felelõs államtitkár 2011. szeptember 5-én a Pedagógusok Szakszervezete Országos Vezetõségének ülésén, tájékoztatója befejeztével ígéretet tett a koncepció másnapi nyilvánosságra hozataláról. Ez a mai napig nem történt meg. A Pedagógusok Szakszervezete annak ellenére, hogy az oktatásért felelõs miniszternél kezdeményezte a partneri kapcsolat létesítését, és erre érdemi választ nem kapott, ismételten felajánlotta együttműködését az oktatásért felelõs államtitkárnak.

2. A Pedagógusok Szakszervezete a leghatározottabban kijelenti, hogy a közoktatás rendszerének átalakítása során csak együtt vizsgálhatók a közoktatás, a szakképzés, a felsõoktatás és a foglalkoztatás kérdései. Ezek ugyanis szorosan kapcsolódnak egymáshoz. A helyi önkormányzati rendszer átalakítására vonatkozó elképzelések tisztázása elõtt pedig nem lehetséges dönteni, hiszen elsõdleges kérdés, hogy a közoktatás intézményei állami vagy önkormányzati fenntartás keretében működnek-e a jövõben.

3. A Pedagógusok Szakszervezete az ország jelenlegi és prognosztizálható gazdasági helyzetét is figyelembe véve nem tartja idõszerűnek - de szakmailag megalapozottnak sem - a közoktatás nagymértékű államosításának szándékát. Ez a változtatás azért elfogadhatatlan, mivel a jelenlegi intézményrendszer átvétele több száz milliárd forintba kerülne, igaz ugyan, hogy az állam számára lehetõséget nyújtana az általa megállapított, senkivel nem egyeztetett paraméterek alapján a közoktatási intézmények bezárására, pedagógusok elbocsátására. A NEFMI Közoktatási Államtitkársága több mint egy éve dolgozik a közoktatás gyökeres átalakításának tervein, több mint egy éve a pedagógus életpálya-modell bevezetésével - magasabb keresetekkel - kecsegteti a közoktatás dolgozóit. Ugyanakkor az eltelt idõszakban még csak kísérletet sem tett a közoktatás égetõ gondjainak enyhítésére. Sem a NEFMI, sem a Kormány nem hozott semmiféle intézkedést a közoktatási intézmények működõképességének fenntartására, azok biztonságos finanszírozásának érdekében, a pedagógusok munkaterheinek csökkentésében. A közoktatás minõségének a javítását egyedül a központosított állami irányításban és a pedagógusok szigorú ellenõrzésében látják, figyelmen kívül hagyva azt, hogy a minõségi munkához a jelenlegi feltételeken is javítani kellene.

4. A Pedagógusok Szakszervezete kijelenti, hogy amikor a pedagógusokért, a közoktatási intézményekért harcol, akkor egyben a tanulókért és a szülõkért is küzd.

5. A Pedagógusok Szakszervezete elengedhetetlennek tartja, hogy a közoktatás átalakításának terveirõl azonnal kezdõdjenek el az érdemi egyeztetések a szakmai szervezetekkel és a szakszervezetekkel, elsõsorban abban a kérdésben, szükséges-e a jelenlegi rendszer ilyen nagy arányú, sürgõs átalakítása.

6. A Pedagógusok Szakszervezete elvárja, hogy a Közoktatási Államtitkárság a 2012. évi költségvetés készítésekor képviselje azt az igényt, hogy a közoktatás finanszírozása megkülönböztetett figyelmet kapjon.

 

Budapest, 2011. szeptember 8.                                                

Pedagógusok Szakszervezete