Hírek

A PSZ közleménye a pedagógusnapi országos megmozdulásról

A PSZ válasza a tüntetés utáni kormányzati reakciókra. Visszautasítjuk a vádakat!

A PSZ közleménye a pedagógusnapi országos megmozdulásról

A Pedagógusok Szakszervezete köszönetet mond mindenkinek, aki részvételével és kitartásával megtisztelte a 2011. június 5-ei országos pedagógus megmozdulást.

A Pedagógusok Szakszervezete kijelenti, hogy a jövõben is következetesen kiáll a bérbõl és fizetésbõl élõk érdekei mellett, és minden rendelkezésére álló eszközt igénybe vesz azért, hogy ráirányítsa a figyelmet a közoktatás helyére és szerepére az ország társadalmi, gazdasági életében.

E szándékában megerõsíti a vasárnapi tüntetésen megjelenõk nagy száma és aktív közreműködésük a követelések megerõsítésében, alátámasztásában.

Biztosak vagyunk abban, hogy a közös gondolkodásra, közös cselekvésre, az összefogásra továbbra is szükség lesz, hiszen a kormányzat még mindig nem érti, nem fogadja el, hogy a közoktatás és a szakképzés rendszerének átalakítását nem végezheti el sikeresen az érdekeltek részvétele nélkül.

A Kormány együttműködési szándékának hiánya, a pedagógustársadalom lebecsülése jól érzékelhetõ volt vasárnap, hiszen az oktatásért is felelõs miniszter nem ért rá a Kormánynak címzett petíció átvételére, és nem találtak erre a feladatra állami vezetõt sem, hanem azzal az oktatási államtitkár kabinetjének egy munkatársát bízták meg. Ez is jelzi, mennyire tartják fontosnak a másféle vélemények meghallgatását.

Hoffmann Rózsa az oktatásért felelõs államtitkár - a vasárnapi megmozduláshoz kapcsolódóan - még mindig úgy nyilatkozik, hogy a tõle elvárhatónál sokkal többet egyeztetett a szakszervezetekkel. Mondja ezt annak ellenére, hogy a vele történõ találkozáskor minden érintett szakszervezeti vezetõ világossá tette, hogy a kormányzati dekrétumok közlése nem azonos az érdemi egyeztetéssel.

Értelmezhetetlen a kisebbik kormánypárt elnökének közleménye is, amelyben nem a közoktatásban dolgozók által megfogalmazottakra reagált, hanem elvitatta a szakszervezetek-nek azt a jogát, hogy Pedagógusnapon fejezzék ki elégedetlenségüket. Visszautasítjuk azt a feltételezését, miszerint a megmozdulás mögött politikai érdekek álltak.

Még inkább érthetetlen az a kormányzati reakció, amely még mindig a nemzeti konzultációban szereplõ egyetlen, a közoktatást érintõ kérdésre adott válaszok függvényében kíván dönteni a közoktatásról.

A Pedagógusok Szakszervezete elutasítja ezt a kormányzati hozzáállást, és kijelenti: mindent megtesz azért, hogy a tárgyalások kikényszerítése érdekében fennmaradjon a közoktatásban érdekelt szakszervezetek együttműködése. Amennyiben a Kormány nem változtat álláspontján, ez az együttműködés nyújt alapot a további közös fellépésre.

Budapest, 2011. június 6.

Pedagógusok Szakszervezete