Hírek

A PSZ álláspontja a tanszabadságról és a tanítás szabadságáról

A tanítás szabadságának korlátozása az egész társadalom béklyójává válhat, azért azt a Pedagógusok Szakszervezete elutasítja.

 

A PSZ álláspontja a tanszabadságról és a tanítás szabadságáról

A Magyar Nemzet 2011. március 21-i számában Szilágyi Richárd „Tényleges életfogytiglan az új Alkotmányban?" címen közölt írásának a tanulás és a tanítás szabadsága esetleges korlátozásával kapcsolatosan leírtakra a Pedagógusok Szakszervezetének az álláspontja a következõ:

1. A tanszabadságot és a tanítás szabadságát a hatályos Alkotmány [70/G. §] is tartalmazza. Ennek ellenére nem okozott semmilyen problémát az iskolai oktatás szabályozása, a különbözõ tantervek, a Nemzeti alaptanterv kiadása és bevezetése. A felnõttoktatásban is kiadja az állam a követelményrendszert. A tanítás szabadsága e körben azt jelenti, hogy a pedagógusok, oktatók maguk válasszák meg az alkalmazott módszereket, és a központi, illetve az iskolai dokumentumok szerint szabadon szervezik meg a pedagógiai tevékenységüket.

2. A tanítás szabadsága azonban sokkal szélesebb körű jogosítvány, mint az iskolai oktatás. A lényege ennek a jogosultságnak az, hogy bárki szabadon átadhatja tudását, és amennyiben azért nem kér ellenszolgáltatást, nem vesz fel közpénzt, az állam nem korlátozhatja a tevékenységét. Ilyen például az egyházban folyó oktató tevékenység vagy a különbözõ művelõdési, hobby jellegű felkészítés vagy egyszerűen a munkahelyen, a barátok között folyó ismeretközlés.

3. Az Alkotmánybíróság a felsõoktatási intézmények tanszabadságával kapcsolatosan rámutatott arra, hogy a tanítás szabadsága szorosan kapcsolódik a tudományos alkotás és ismeretszerzés szabadságához, végsõ soron a véleménynyilvánítás szabadságához. Rámutatott arra is, hogy mindannyiszor, amikor a történelem során az állam a tudomány szabadságát politikai, ideológiai, vallási vagy egyéb korlátozásoknak vetette alá, az az egész társadalom fejlõdésének béklyójává vált. A tudomány szabadsága a haladás alapvetõ biztosítéka, és az egyéni autonómiával is szorosan összefügg [41/2005. (X. 27.) AB. h.]

4. A tanszabadság és a tudományos alkotás szoros kapcsolatára tekintettel az Alkotmánybíróság határozatából levonható az a következtetés, hogy a tanítás szabadságának korlátozása az egész társadalom béklyójává válhat, azért azt a Pedagógusok Szakszervezete elutasítja.

Budapest, 2011. március 24.

 

 

Pedagógusok Szakszervezete