Hírek

PSZ közlemény a közoktatási törvény elõkészítõ munkálatairól

A Pedagógusok Szakszervezetének meggyõzõdése, nem az a fontos, hogy minél elõbb szülessenek meg a törvények, hanem az, hogy minél jobb törvények szülessenek. Valódi egyeztetéseket igénylünk.

PSZ közlemény a közoktatási törvény elõkészítõ munkálatairól

A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETÉNEK

ÁLLÁSPONTJA A KÖZOKTATÁSRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY
ELÕKÉSZÍTÕ MUNKÁLATAIRÓL

A Pedagógusok Szakszervezete tisztában van azzal, hogy a közoktatás sikere nélkül az ország sem lehet sikeres. Ezért minden lehetséges eszközt felhasznál annak érdekében, hogy segítse a döntés-elõkészítõ munkát, minden olyan területen, amely összefügg a közoktatással. E célok szem elõtt tartásával készített javaslatokat az új Alkotmány koncepciójához, továbbá véleményezte a közoktatásról szóló törvény és a pedagógus életpályamodell koncepcióit. Javaslatait, észrevételeit megküldte az elõkészítésért felelõs szervezeteknek, vezetõknek. Sajnálatos módon arról, hogy a törvényelõkészítõ munkában részt vevõk miként értékelték, hasznosították a megküldött dokumentumokat, nem érkezett semmilyen visszajelzés.

A Pedagógusok Szakszervezete elképzelhetetlennek tartja a közoktatásról szóló törvény koncepciójának végleges összeállítását azelõtt, hogy a Magyar Köztársaság új Alkotmányának a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságát, az egyház és az állam elválasztását, a szülõk gyermekük nevelése megválasztásának jogát és a taníttatásáról történõ gondoskodás kötelezettségét, a tanszabadságot és a tanítás szabadságát, a nemzeti és etnikai kisebbségek anyanyelvű oktatásban való részvételének jogát meghatározó rendelkezései megfogalmazásra kerültek volna. Nem készülhet megalapozott koncepció addig sem, ameddig a helyi önkormányzati rendszer működésének és finan­szírozásának, benne a közoktatási rendszer elhelyezésének, működtetésé­nek kérdé­­seiben nem születik meg a döntés.

A Pedagógusok Szakszervezete közös gondolkodásra és cselekvésre szólítja fel a közoktatás hatékony rendszerének kialakításában érdekelteket. A Pedagógusok Szakszervezetének meggyõzõdése, nem az a fontos, hogy minél elõbb szülessenek meg a törvények, hanem az, hogy minél jobb törvények szülessenek. Erre pedig, csak akkor lát reális esélyt, ha elégséges információk birtokában, megfelelõ idõ áll az érdekeltek rendelkezésre, a szakmai egyez­tetésekre. A döntéshozók pedig, komolyan veszik egyezteté­­­si köte­lezettségüket.

Budapest, 2011. január 18.

Pedagógusok Szakszervezete