Hírek

A PSZ közleménye a tankötelezettség leszállításáról

A munkaerõpiac és a közoktatás munkavállalói szempontjából is elfogadhatatlan a tankötelezettség 15 éves életkorra való leszállítása. A gazdasági stabilizáció nem alapulhat az ingyenes és kötelezõ közoktatási ellátórendszeren.

A PSZ közleménye a tankötelezettség leszállításáról

 

A Pedagógusok Szakszervezetének közleménye

a tankötelezettség tizenötödik életévre történõ leszállításáról

A Pedagógusok Szakszervezete elfogadhatatlannak tartja a tankötelezettség tizenöt éves életkorra történõ leszállítását. Ennek az elképzelésnek a végrehajtásához jelenleg nem áll rendelkezésre semmilyen iskolatípus, hiszen a hatéves korban kötelezõen megkezdett tankötelezettség a nyolc évfolyamos általános iskola elvégzése után tizennégy éves életkorban befejezõdik.

Elfogadhatatlan ez az elgondolás azért is, mivel lehetõvé teszi, hogy akár több százezer fiatal lépjen úgy ki az iskolarendszerbõl, hogy nem rendelkezik semmilyen szakképzettséggel. A Pedagógusok Szakszervezete az iskolarendszerbõl való kilépést, bármilyen életkorban is, akkor tartja elfogadhatónak, ha az érintett legalább rendelkezik egy szakképzettséggel, hogy esélye legyen a munkaerõpiacon való elhelyezkedésre.

Ez az elgondolás magában hordozza annak lehetõségét, hogy az állam nem vállalja föl a tankötelezettség utáni idõszakra az ingyenes oktatás igénybevételéhez szükséges ellátórendszer fenntartását és működtetését. Szűkíti a rendelkezésre álló beiskolázási helyeket, elsõsorban a középiskolákba való bejutás lehetõségét. Ezek az intézkedések együttesen azzal a következménnyel járhatnak, hogy leépül a közoktatás ellátórendszere, iskolákat, kollégiumokat zárnak be, és tömegesen bocsátják el a közoktatásban foglalkoztatottakat.

A Pedagógusok Szakszervezete ezért felszólítja a kormányt, hogy a gazdasági stabilizációt ne az ingyenes és kötelezõ közoktatási ellátórendszer terhére alapozza. A közoktatásból történõ forráskivonás lehet, hogy rövid távon csökkenti az állami kiadásokat, azonban már középtávon is megállíthatja a gazdasági fejlõdést, szűkítve a rendelkezésre álló felkészült szakembergárdát.

Budapest, 2011. március 1.

Pedagógusok Szakszervezete