Hírek

A PSZ közleménye a köznevelési és szakképzési törvények elfogadásáról

A PSZ sajnálatosnak tartja, hogy párbeszéd, a szakmai és érdekvédelmi szervezetek támogatása nélkül fogadták el a törvényeket, amelyek komoly következményekkel járnak.

A PSZ közleménye a köznevelési és szakképzési törvények elfogadásáról

A Pedagógusok Szakszervezete sajnálatosnak tartja, hogy az Országgyűlés 2011. december 19-én éjjel megszavazta a nemzeti köznevelésrõl és a szakképzésrõl szóló törvényeket.

Mélységesen elszomorító, hogy egy ilyen fontos, a társadalom jövõjét hosszútávon meghatározó kérdésben a kormánypárti képviselõk - sok esetben saját szakmai meggyõzõdésüket is feladva – a miniszterelnökkel szembeni feltétel nélküli lojalitás miatt szavaztak igennel.

Az országgyűlési képviselõk annak ismeretében hozták meg döntésüket, hogy tisztában voltak azzal, a közoktatás rendszerének államosításához legkevesebb négyszázmilliárd forintra lenne szükség, melynek fedezetét az ugyancsak tegnap elfogadott 2012. évi költségvetésrõl szóló törvény nem tartalmazza. A 2013. évi költségvetés terhére történõ ilyen mértékű kötelezettségvállalás teljesítésének lehetõsége a ma ismert viszonyok között teljességgel bizonytalan.

Az országgyűlési képviselõk annak ismeretében hozták meg döntésüket, hogy tisztában voltak az új törvény bevezetésének következményeivel.

A képviselõk tudták, hogy az új törvény az állami fenntartásba kerülõ intézmények bezárását, a pedagógusok nagyarányú elbocsátását teszi lehetõvé.

A képviselõk tudták, hogy a közoktatási államtitkárság folyamatos kommunikációjával ellentétben, a pedagógusok munkaterhei növekedni fognak, és semmiféle garancia nincs arra, hogy a megígért keresetnövekedés forrása biztosítva lesz.

A képviselõk tudták, hogy a beiskolázás, a továbbtanulás lehetõségének a korlátozása, az esélyegyenlõtlenségek további fokozását fogja eredményezni, hiszen a tanulók jelentõs hányada elõl elzárja az utat a munkaerõpiacra történõ belépéshez szükséges ismeretek és szakképesítések megszerzéséhez, a felsõoktatásba való bejutáshoz.

A képviselõk tudták, hogy a 16 évre csökkentett tankötelezettségi korhatár bevezetése éppen azokat a nagyon hátrányos helyzetben lévõ tanulókat fogja érinteni, akiknek az oktatás az egyedüli kitörési lehetõségük a környezet okozta hátrányok mérséklésére.

A képviselõk tudták, hogy ez a köznevelési törvény korlátozza a pedagógusok módszertani szabadságát, és felszámolja a hosszú évek alatt kialakult szülõ - pedagógus partnerkapcsolatot.

A Pedagógusok Szakszervezete kijelenti, hogy az elfogadott nemzeti köznevelésrõl és a szakképzésrõl szóló törvények nem nyújtanak megoldást a közoktatás és a szakképzés égetõ problémáira; sokkal inkább tovább generálják azokat, ezért beláthatatlan és felbecsülhetetlen károkat fognak okozni.

A Pedagógusok Szakszervezete az elmúlt egy évben számtalan alkalommal kezdeményezte a közoktatás rendszerének átalakításával kapcsolatos érdemi tárgyalásokat. A változtatás szükségességét sohasem vitatták sem a szakszervezetek, sem a szakmai szervezetek. Meggyõzõdésünk, hogy egy ilyen hatalmas ellátórendszer átalakításához, jobbá tételéhez nem szabadott volna sajnálni az idõt, s tényleges szakmai párbeszédet kellett volna folytatni az érintettekkel.

Ennek az elmaradásáért a felelõsség nem minket terhel!

 

Budapest, 2011. december 20.                                            

Pedagógusok Szakszervezete