Hírek

A PSZ közleménye az intézményvezetõi pályázati eljárás új rendjérõl

A PSZ úgy ítéli meg, hogy az intézményvezetõi pályázatok tanév közbeni kiírása szakmai és pedagógiai szempontból káros és teljesen indokolatlan volt. 

A PSZ közleménye az intézményvezetõi pályázati eljárás új rendjérõl

A Pedagógusok Szakszervezete sajnálattal értesült arról, bekövetkezett az a helyzet, ami elõrelátható volt: bebizonyosodott, hogy több mint 200 intézményvezetõi pályázati eljárást nem lehet néhány hét leforgása alatt sikeresen lebonyolítani.

  A Pedagógusok Szakszervezete már a megyei intézmények átadás-átvételével kapcsolatos törvényjavaslat parlamenti benyújtása után jelezte, hogy semmi nem indokolja az intézményvezetõi megbízások 2012. március 31-ei, törvény erejénél fogva történõ megszüntetését.

  A Pedagógusok Szakszervezete január hónapban is jelzéssel élt az oktatásért felelõs miniszter felé, kérve, hogy tanítási év közben - a felvételi eljárások és a vizsgaidõszakok idején - fontolja meg a megyei kormányhivatalokhoz került valamennyi közoktatási intézmény vezetõi pályázatának kiírását. Levelünkre válasz nem érkezett.

  A Pedagógusok Szakszervezete úgy ítéli meg, hogy az intézményvezetõi pályázatok ily módon történõ kiírása szakmai és pedagógiai szempontból káros és teljesen indokolatlan volt.  

  A Pedagógusok Szakszervezete elutasítja ezt a gyakorlatot, és ismét kéri az oktatásért felelõs minisztert, hogy a vezetõi megbízások sok éve kialakult, bevált gyakorlatát és rendjét megtartva éljen a törvényben biztosított jogával.

 Budapest, 2012. április 5.

 Pedagógusok Szakszervezete

 

Melléklet:   - Dr. Réthelyi Miklós miniszter úrnak küldött levél

 - PSZ-közlemény

Kapcsolódó dokumentumok: