Hírek

A PSZ közleménye a felsõoktatást érintõ megszorításokkal kapcsolatban

A PSZ tiltakozik a megszorítások ellen! A Kormény lépései ellentétesek a magyar fiatalok érdekeivel, a felsõoktatás tönkretételéhez, az eddig világhírű magyar felsõoktatás leszakadásához vezet, s lehetetlenné teszi, hogy kitermelõdjön az újabb, a gazdaság fellendüléséhez nélkülözhetetlen értelmiségi réteg.

A PSZ közleménye a felsõoktatást érintõ megszorításokkal kapcsolatban

A Pedagógusok Szakszervezetének

a felsõoktatást érintõ megszorításokkal kapcsolatos

k ö z l e m é n y e

A Pedagógusok Szakszervezete tiltakozik a magyar felsõoktatást érintõ megszorító intézkedések, a teljes állami ösztöndíjas hallgatók keretszámának drasztikus csökkentése ellen!

A Pedagógusok Szakszervezete szerint az oktatásból, így a felsõoktatásból történõ minden forráskivonás ellentétes a nemzetközi trendekkel, hazánk érdekeivel, és az ország leszakadásához vezet.

A Pedagógusok Szakszervezete úgy ítéli meg, hogy a teljes állami ösztöndíjas hallgatói keretszám tízezer-ötszáz fõre való csökkentése kizárja a felsõoktatásból a tehetséges, ám az anyagi lehetõségek szűkében levõ fiatalokat, akik nem vállalják a diákhitel2 miatti kényszerű eladósodást. Az itthoni diplomaszerzés feltételeinek ilyen mértékű szűkítése sokakat az ország elhagyására fog ösztönözni. A fiatalok külföldi tanulmányainak és esetleges késõbbi külföldi munkavállalásának a magyar gazdaságra gyakorolt negatív hatása beláthatatlan következményekkel fog járni. Ezért ez a lépés ellentétes a magyar fiatalok érdekeivel, de ellentétes Magyarország érdekeivel is!

A Kormány felsõoktatással kapcsolatos intézkedései, a hallgatók számának radikális csökkentése az egyetemi oktatók számának csökkentését is eredményezi, ami ugyancsak nem szolgálja a felsõoktatás minõségi javítását. A felsõoktatás tönkretétele az eddig világhírű magyar felsõoktatás leszakadásához vezet, s lehetetlenné teszi, hogy kitermelõdjön az újabb, a gazdaság fellendüléséhez nélkülözhetetlen értelmiségi réteg.

A Pedagógusok Szakszervezete tiltakozik az ideológiai és fiskális szempontoknak alávetett felsõoktatás átalakítása ellen!

A Pedagógusok Szakszervezete szolidaritást vállal a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, a Magyar Rektori Konferencia, az érintett szülõk, hallgatók minden olyan lépésével, amellyel a felsõoktatás végzetes kivéreztetése ellen fellépnek.

Budapest, 2012. december 7.                             

Galló Istvánné

a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke