Hírek

A KÖZNEVELÉS VÁLTOZÁSAI I.

A KÖZNEVELÉS VÁLTOZÁSAI I.

Magyarázatok: Áthúzva a régi szöveg, aláhúzva a helyébe lépő új szöveg, vastagon szedve a teljesen új szöveg

 

2011. évi CXC. törvény
a nemzeti köznevelésről
szóló törvénynek a

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról  szóló 2014. évi XCIX. törvény 372. §-ával módosított szövege. Hatályba lépett 2014. XII. 30. Csak a megváltozott részek

            88. § (4) A költségvetési hozzájárulás összege fedezi központi költségvetés a 2. § (3) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja szerinti fenntartók számára az állami fenntartású nevelési-oktatási intézmény intézményben és a pedagógiai szakszolgálat szakszolgálati intézményben pedagógus munkakörben alkalmazottak elismert létszáma, valamint a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők jogszabály szerint finanszírozott létszáma alapján átlagbér alapú költségvetési hozzájárulást biztosít a köznevelési feladat ellátásához szükséges pedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak illetményét,illetménye, munkabérét munkabére és ezek járulékait.járulékai kifizetéséhez. A pedagógiai szakszolgálat keretében biztosított ellátás időkereteit külön jogszabály 2. § (3) bekezdés b) pont bc) és bd) alpontja szerinti fenntartók esetében a hozzájárulás mértékét a központi költségvetésről szóló törvény állapítja meg. Nem állami fenntartású szakképző iskola esetében a költségvetési hozzájárulás igénybevételének feltétele, hogy a fenntartó szakképzési megállapodást kössön a kormányhivatallal.
            (6) A nem állami fenntartású szakképző iskola esetében a költségvetési hozzájárulás igénybevételének feltétele, hogy a fenntartó szakképzési megállapodást kössön a kormányhivatallal.

            94. § (4) Felhatalmazás kap a Kormány, hogy
            v) 2014.2015. szeptember 1. és 2017. augusztus 31. között az egyes tanévekre vonatkozóan az illetményalapnak a teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb alapbér (minimálbér) havi összegének mindenkori költségvetési törvényben rögzített vetítési alap százalékában meghatározott tanévenkénti mértékét,

            97. § (20a) 2013.2015. szeptember január 1. és 2014.2015. augusztus 31. között az illetményalap a teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb alapbér (minimálbér) havi összegénekközponti költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap
a) 118,5 9 százaléka középfokú végzettség esetén,
b) 157,8 163,3 százaléka alapfokozat esetén,
c) 172,9 179,6 százaléka mesterfokozat esetén.

2014. évi C. törvény
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről

61. § Az Nkt. 65. § (1) bekezdése szerinti illetményalap számításának vetítési alapja 101 500 forint.

347/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet
a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

2. § (1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2015. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 105 000 forint.... [A régi az 101 500 forint volt]

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

38. §[1] (1) 2015. január 1. és 2015. augusztus 31. között az illetményalap a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap
a) 118,9 százaléka középfokú végzettség esetén,
b) 163,3 százaléka alapfokozat esetén,
c) 179,6 százaléka mesterfokozat esetén.
(2) 2015. szeptember 1. és 2016. augusztus 31. között az illetményalap a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap
a) 119,3 százaléka középfokú végzettség esetén,
b) 168,9 százaléka alapfokozat esetén,
c) 186,4 százaléka mesterfokozat esetén.
(3) 2016. szeptember 1. és 2017. augusztus 31. között az illetményalap a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap
a) 119,6 százaléka középfokú végzettség esetén,
b) 174,5 százaléka alapfokozat esetén,
c) 193,2 százaléka mesterfokozat esetén.

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

38. § (1) 2014. szeptember 1. és 2015. augusztus 31. között az illetményalap a teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb alapbér (minimálbér) havi összegének
a) 118,9 százaléka középfokú végzettség esetén,
b) 163,3 százaléka alapfokozat esetén,
c) 179,6 százaléka mesterfokozat esetén.
(2) 2015. szeptember 1. és 2016. augusztus 31. között az illetményalap a teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb alapbér (minimálbér) havi összegének
a) 119,3 százaléka középfokú végzettség esetén,
b) 168,9 százaléka alapfokozat esetén,
c) 186,4 százaléka mesterfokozat esetén.
(3) 2016. szeptember 1. és 2017. augusztus 31. között az illetményalap a teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb alapbér (minimálbér) havi összegének
a) 119,6 százaléka középfokú végzettség esetén,
b) 174,5 százaléka alapfokozat esetén,
c) 193,2 százaléka mesterfokozat esetén.

MAGYARÁZATOK

            A garanciális szabályok megszűntek, mivel a jövőben nem a minimálbérhez kötődik a pedagógus bérrendszer. Az éves költségvetésről szóló törvény határozza meg az illetményalapot. 2015-ben ez. Ez az összeg jól láthatóan kisebb mint a legkisebb kötelező munkabér. Megegyezik a 2014. évi minimálbérrel. Így a januári illetményemelés elmarad. A 2015. januártól 2015. augusztus 31-éig tartó szakasz bekerült a törvénybe és bent maradt a kormányrendeletben. Az előmeneteli rendszer üteme nem változott.

 

[1] Megállapította: 365/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 9. § Hatályos: 2015. I. 1-től.