Hírek

A KÖZNEVELÉS VÁLTOZÁSAI II.

A KÖZNEVELÉS VÁLTOZÁSAI II.

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvénynek a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szól 2014. évi XCIX. törvény 366. §-al ás 368. §-al megállapított rendelkezései

        5/A. § (1) A köznevelésért felelős miniszter és a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter megállapodnak azon szakképesítésekről, melyek államilag támogatott iskolai rendszerű szakképzése folyhat 2015. július 1-jét követően az állami intézményfenntartó központ által fenntartott szakképző iskolában.
        (2) Az OKJ-ban meghatározott szakképesítésben államilag támogatott iskolai rendszerű szakképzés - az 5. § (14) bekezdése szerinti miniszter, a honvédelemért felelős miniszter vagy a rendvédelemért felelős miniszter által alapított és fenntartott szakképző iskola, valamint az állami intézményfenntartó központ által fenntartott szakképző iskolában az (1) bekezdés szerinti szakképzés kivételével - kizárólag a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által alapított és fenntartott szakképző iskolában vagy nem állami fenntartó esetén - a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter egyetértésével kötött - szakképzési megállapodás alapján folyhat.
        (3) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a fenntartásában lévő szakképző iskolákat az állami szakképzési és felnőttképzési szerv útján tartja fenn és működteti.
        (4) A nemzeti köznevelésről szóló törvény állami intézményfenntartó központra előírt rendelkezéseit a (3) bekezdés szerinti fenntartó esetében is alkalmazni kell.
        (5) Az 5. § (14) bekezdése szerinti miniszter által fenntartott szakképző iskolában kizárólag a miniszter ilyen hatáskörébe tartozó szakképesítések és az ezeket megalapozó ágazati szakközépiskolai képzések oktathatóak, ezen túli szakképzések indításához az állami szakképzési és felnőttképzési szerv hozzájárulását kell kérni.”

        92/B. § (1) A Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvénnyel megállapított 5/A. § (1) bekezdésében meghatározottak megvalósításához szükséges szakképzési feladat- és intézményátadást 2015. július 1-jei hatállyal kell végrehajtani. Az átadásra kerülő szakképzési feladatot szolgáló humán erőforrást, ingatlant, ingóságot és vagyoni értékű jogot a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszternek az állami intézményfenntartó központ a kezelésében lévő eszköz esetén átadja, a használatában lévő eszköz esetén rendelkezésére bocsátja az átadás napjától, legalább a 2015. január 1-jei állapot szerint.

MAGYARÁZATOK

            Ez az a döntés, amellyel véglegessé vált, hogy a szakképzés kiválik az iskolarendszer többi részéből. Ennek további kihatásai még nem ismertek. Változhat az iskolaszerkezet is. Nem lehet tudni hány iskola marad. Hány iskola lesz tagintézmény.