Hírek

A PSZ tájékoztatója a különadó megfizetésérõl

Információk, levélminta, tájékoztatók, beadványminta az Alkotmánybírósághoz.

A PSZ tájékoztatója a különadó megfizetésérõl

A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA

Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény [98 %-os különadó] teljesítésével kapcsolatos teendõkrõl

A mellékelt levél értelemszerű kitöltésével, és tértivevénnyel történõ megküldésével kell az elsõ lépést megtenni a 98%-os különadó megfizetésében.

Emellett Kollégáink figyelmébe ajánljuk a jogszabály kapcsán a melléklet Tájékoztatót, valamint mellékeltünk egyéni panaszbeadvány mintát az Alkotmánybíróság felé.

A további  „menetrendrõl" egy hónapon belül adunk információt.

Pedagógusok  Szakszervezete

Kapcsolódó dokumentumok: