Hírek

Nyugdíjasok továbbfoglalkoztatása módosult a szakképzõ és az alapfokú művészeti oktatásban

Ma kihirdetésre került a 144. Magyar Közlönyben, a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekrõl szóló 1700/2012. (XII.19) Korm. határozatnak a módosítása szakképzés és az alapfokú művészeti oktatás területen. A teljes határozatot beidézzük.

Nyugdíjasok továbbfoglalkoztatása módosult a szakképzõ és az alapfokú művészeti oktatásban

A Kormány 1599/2013. (IX. 3.) Korm. határozata
a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekrõl szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozatnak az oktatási, a szakképzési területen való végrehajtásáról


"1. A Kormány elrendeli, hogy a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekrõl szóló 1700/2012. (XII. 29.)
Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 1. pont 1.9. alpontjától eltérõen, hogy ha azt a költségvetési szerv különösen fontos érdeke vagy alaptevékenysége indokolja, az állam által fenntartott szakképzõ iskolában szakmai elméleti vagy szakmai gyakorlati tantárgyat oktató foglalkoztatására, illetve az alapfokú művészeti iskolában zeneművészeti ágon vagy a művészeti szakképzõ iskolában folyó zeneművészeti nevelés-oktatásban óraadóként való foglalkoztatásra irányuló megbízási szerzõdés létrehozásáról a költségvetési szerv vezetõje a Kormány véleményének kikérését követõen dönthet a Határozat 1. pont 1.8. alpontja szerinti megbízási szerzõdés létrehozásáról, azonban annak idõtartama nem haladja meg az egy évet.
2. A Határozat
a) 1. pont 1.3., 1.5., 1.7., 1.9. és 1.11–1.14. alpontjában a „pont” szövegrész helyébe az „alpont” szöveg,
b) 1. pont 1.4., 1.7. és 1.9. alpontjában a „pontot” szövegrész helyébe az „alpontot” szöveg
lép.
3. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba."

Letölthetõ innen (66516. oldal, a 144. közlöny 22. oldala): 

http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/ab17402a5bf4c5a1b2127d45c1cb7c81026ceb2a/megtekintes