Hírek

A PSZ szakmai véleménye az új foglalkoztatási rend bevezetésével összefüggõ egyes jogi kérdésekrõl

A PSZ szakmai véleménye az új foglalkoztatási rend bevezetésével összefüggõ egyes jogi kérdésekrõl

A közalkalmazotti kinevezés, illetve a munkaszerzõdés egyoldalú munkáltatói módosítása törvénysértõ akkor, ha az alábbiakkal ellentétes a munkáltatói intézkedés:

- a szerzõdés módosítása csak annyiban szükséges és lehetséges, amennyire az új bérezési rendre történõ áttérés azt indokolja, azaz annak jogszabályi alapja van;

- az új bérezési rendre történõ áttérés miatt a pedagógus foglalkoztatás idõtartama nem változhat határozatlan idejű foglalkoztatásról határozott idejű, teljes munkaidejű foglalkoztatásról részmunkaidejű foglalkoztatásra;

- a pedagógus közalkalmazotti jogviszonyban töltött idejét a munkáltatónak az új bérezési rendre történõ áttérésnél nem kell újraszámolnia. Az eddig elfogadott jogszerzõ idõ szerint kell elvégezni a pedagógus besorolását, azaz a Kjt. szerint kiszámított fizetési fokozat azonos az Nkt. szerinti fizetési kategóriával; a hároméves várakozási idõ korábbi csökkentését/csökkentéseit tehát el kell fogadni;

- a pedagógus munkakör tartalma sem változhat: a szaktanítást végzõ tanár nem helyezhetõ át napközis tanárnak, kollégiumi nevelõnek és fordítva;

- a közalkalmazotti kinevezésben, munkaszerzõdésben meglévõ juttatások, pótlékok csak akkor szüntethetõk meg, ha a juttatás már nem szerepel a jogszabályokban, pl.: számítástechnikai pótlék;

- a kollektív szerzõdés alapján járó juttatások az év végéig nem vonhatók meg, mivel az új kollektív szerzõdés aláírására még nem került sor;

- lehetséges egyoldalú munkáltatói változtatás akkor, ha a pedagógus nem rendelkezik a megfelelõ végzettséggel és szakképzettséggel, amennyiben ennek jogszabályi feltételei fennállnak;

- amennyiben a pedagógust az életpálya-modell bevezetését megelõzõen továbbképzésre beiskoláztak, de a továbbképzés teljesítése a 2013. szeptember 1-jét követõ idõszakban történik, megilleti a hároméves várakozási idõ csökkentése;

- az Nkt. szerinti garantált illetmény (munkabér) összege – megítélésünk szerint – nem lehet kevesebb a Kjt-illetménytábla garantált illetménye és a munkáltatói döntésen alapuló illetmény (munkabér) együttes összegénél;

- az új bérezési rendre történõ áttérést dokumentáló munkáltatói iratok aláírása csak az átvétel tényét bizonyítja. Ennek megfelelõen javasoljuk a szóban forgó iratokat aláírni. Amennyiben nem értenek egyet az irat(ok)ban foglaltakkal, javasoljuk a „jogfenntartással írom alá” szövegrész használatát, konkrétan nevesítve az okokat.

Minden változtatás - kivéve az új bérrendszer szerinti illetmény, munkabér megállapítása, ha az magasabb, mint a korábbi illetmény, illetve munkabér - csak a két fél közös megegyezésével hajthatók végre.

A Pedagógusok Szakszervezete minden tagjának – az új belépõknek is – szakmai segítséget nyújt érdekei érvényesítéséhez, ideértve a bíróság elõtti ingyenes jogi képviselet ellátását is.

Budapest, 2013. szeptember 16.

Pedagógusok Szakszervezete

Országos Iroda