Hírek

Támogató nyilatkozat

Támogató nyilatkozat

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) a sajtóból értesült arról a 273, Budaörsön dolgozó tanár által a miniszterelnök úrnak írt levélről, melyben az oktatás aktuális problémáiról kezdeményeznek haladéktalanul érdemi egyeztetést.

A levél számos olyan problémafelvetést tartalmaz, amelyekről a PSZ is megfogalmazta a követeléseit honlapján, nyilatkozataiban és az érdekegyeztetési fórumokon is.

A követelések középpontjában foglal helyet a pedagógusok és a pedagógiai munkát segítők bérének ütemezett emelése, így a pedagógus illetmények számítását alapozó vetítési alap minimálbérhez kötése, valamint a technikai dolgozók súlyosan lemaradt illetményének növelése.

A PSZ a bérek emelésén túl további, a köznevelésben foglalkoztatottak élet- és munkakörülményeit javító intézkedéseket is kezdeményezett.

A budaörsi tanárok nyílt levelében utalnak a szakképzés átalakítással kapcsolatos nyílt párbeszéd igényére is, melyet a PSZ maga is kezdeményezett: több alkalommal kérve érdemi egyeztetéseket a megalapozottabb döntéshozatal érdekében.

Fentiekre tekintettel a PSZ támogatja a budaörsi pedagógusok kezdeményezését és a nyílt levél aláírását, továbbá a PSZ fenntartja sokszor kinyilvánított igényét az oktatást érintő kérdések érdemi, szakmai megvitatására, egyben felajánlja konstruktív együttműködését is ehhez a folyamathoz a jövőben is.

 

Budapest, 2019. április 9.

Pedagógusok Szakszervezete