Hírek

A PSZ tiltakozik a köznevelési törvény módosításának elfogadása ellen

A PSZ tiltakozik a köznevelési törvény módosításának elfogadása ellen

Sajnálattal vette tudomásul a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ), hogy a parlament a szakmai kifogások ellenére is megszavazta a köznevelési törvény módosítását.  A szakszervezet úgy látja: az elfogadott módosítások tovább csorbítják az óvodák, iskolák szakmai autonómiáját, a szülők önrendelkezési jogát.

A PSZ elnöke már a Köznevelési Érdekegyeztető Tanács (KÖÉT) június 20-án tartott ülésén jelezte: határozottan tiltakozik az igazgatói pályázatok véleményeztetésének eltörlése miatt, mert alapvetően csorbítja a helyi demokráciát, ha nem szólhatnának bele a pedagógusok, a szülők és a diákok abba, hogy ki lesz az iskola igazgatója.

Egyetért a Pedagógusok Szakszervezete azokkal a kifogásokkal is, amelyek az alternatív oktatási intézmények jövőjét látják veszélyben, holott ezek az iskolák értékes, nélkülözhetetlen tudással és módszertannal gazdagították a pedagógiát. Figyelemre méltó, hogy ezt a módosítást utóbb, egyéni indítványra „illesztették be”.

A magántanulói státusz eltörlése aránytalanul korlátozza a szülők neveléshez való jogát. A PSZ szerint az iskoláknál kellene hagyni a tanulókra vonatkozó döntési jogköröket.

A tankönyvpiac beszűkítése, teljes államosítása nehéz helyzetbe hozza a pedagógusokat, nagyban korlátozza módszertani szabadságukat. A PSZ nem ért egyet a magánkiadók teljes kiszorításával.

Szakmailag erősen kifogásolható az a módosítás, amely megszüntetné a rugalmas iskolakezdést, és 6 éves koruk betöltése után a lehető legtöbb gyermeket beiskolázna. A PSZ Óvodapedagógiai Tagozata szerint - miként az többször nyilvánosságra került - a mostani rendszerben, amelyben az óvodapedagógusok a szülőkkel együttműködve is eldönthetik, hogy egy gyermek kellően iskolaérett-e, kifogástalanul működik, így nem volt szakmai indok a változtatásra.

A Pedagógusok Szakszervezete ismét nehezményezi, hogy a törvénymódosítást - az EMMI-vel tavasszal megkötött stratégiai megállapodás ellenére - nem kapta meg előzetesen.

Mint ismert, a PSZ követelései (béremelés, óraszámcsökkentés) csaknem egy évig tartó tárgyalások után sem vezettek eredményre, ezért a szakszervezet megkezdte a felkészülést az őszi tiltakozó akciókra.

 

Budapest, 2019. július 12.