Hírek

A PSZ közleménye a Raoul Wallenberg Szakközépiskola és Szakiskola elhelyezéséről

A PSZ közleménye a Raoul Wallenberg Szakközépiskola és Szakiskola elhelyezéséről

 

A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETÉNEK
k ö z l e m é n y e

a Raoul Wallenberg Szakközépiskola és Szakiskola elhelyezéséről

     A Pedagógusok Szakszervezete a Kormány előtt megtámadta - a 2015. március 18-ai ülésén hozott - döntését, amellyel jogutódlással megszüntette a Raoul Wallenberg Szakközépiskola és Szakiskolát. Beadványában rámutatott arra, hogy ez a kormányzati intézkedés nem felel meg a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott eljárási szabályoknak. Elmaradtak az előzetes egyeztetési, véleményeztetési eljárások. A Pedagógusok Szakszervezete kezdeményezte, hogy a Kormány vonja vissza döntését, jelezve, hogy ennek elmaradása esetén a bíróságtól kéri a döntés érvénytelenségének megállapítását.
     A PSZ a sajtóból értesült arról, hogy a Kormány a 2015. május 6-ai ülésén, az érintettekkel történt egyeztetés után megváltoztatta eredeti szándékát. A Raoul Wallenberg Szakközépiskola és Szakiskola egy épületben történő elhelyezéséről az alkalmazottak, a diákok, a szülők számára is elfogadható megoldás született.
     Ezért a Pedagógusok Szakszervezete eláll attól a szándékától, hogy bírósághoz forduljon.

Budapest, 2015. május 7.

Pedagógusok Szakszervezete