Hírek

Az Alapítvány és Magániskolák Egyesületének (AME) Nyilatkozata

Az AME nyilatkozata a 2015. évi Költségvetési törvény tervezetéről, mely a nem állami és nem egyházi fenntartású közoktatási intézmények állami támogatását – egy ennek ellentmondó ígéret ellenére - 75%-ára kívánja csökkenteni.

Az Alapítvány és Magániskolák Egyesületének (AME) Nyilatkozata

Az Alapítvány és Magániskolák Egyesületének (AME)
Nyilatkozata

Budapest, 2014. december 15.

Az AME Elnöksége meglepetéssel és megdöbbenéssel olvasta, hogy a kormány Balog Zoltán miniszter Úr ígérete ellenére nem módosította az alapítvány iskolák költségvetési támogatására vonatkozó törvény előterjesztést.

 Az AME elnökeként 2014. november 27-én tárgyaltam Czunyiné dr. Bertalan Judit államtitkár asszonnyal, Sipos Imre államtitkár helyettes úrral, valamint Brassói Sándor főosztályvezető úrral.
Ezen a tárgyaláson az EMMI képviselői megerősítették, hogy a költségvetés nem csökkenti 75%-ra az alapítványi iskolák egyébként is alacsony állami támogatását.
Egyetértés volt abban, hogy az alapítványi iskolák közfeladatot látnak el, többségük nem költségtérítéses, hátrányos helyzetű, rászorult tanulókat szolgál.
Ehhez képest a költségvetési törvénytervezet kormányzati indoklásának 195. oldalán szereplő szöveg ellentmond mind a korábbi megállapodásoknak, mind a köznevelési törvények, de mindenekelőtt a valóságnak
„Differenciált támogatási rendszert javasol a tervezet a nem állami fenntartású intézmények felé, annak függvényében, hogy azok – a szakmai szabályozás szerint – a köznevelési tevékenységüket közszolgálati feladatként látják-e el. Ennek keretében a  2015/2016. tanévtől tér vissza az a már ismert szabály, miszerint a versenyszférában, gazdasági társaságként működő fenntartók számára a közszolgálati feladatot ellátókat  megillető„alap-támogatás” 30%-a jár, figyelembe véve az e területen is érvényesülő nyereségorientált gazdálkodást. Az egyesületek, alapítványok sajátosságaira tekintettel a javasolt támogatási mérték e szervezetek esetében75%, e körben is biztosítva a korábbiak szerinti finanszírozási szintet, ugyanakkor elvárva a saját forrásgyűjtés kiterjesztését is.”

Az Alapítvány Iskolák Egyesületének elnöksége tisztelettel kéri valamennyi országgyűlési képviselőt, hogy NE támogassa a költségvetési törvény 8. sz melléklet 3. pont  c) pontját!
Az Nkt. 2. § (3) bekezdés b)pont bc) bd)alpontja szerinti fenntartók köznevelési feladatot ellátó intézményeiben foglalkoztatott pedagógusok, valamint a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők átlagbére és közterhei elismert összege a 2015/2016. tanítási évre – 2015. szeptember 1-jétől – az a)és b)alpontban meghatározottak.
ca)30%-a a köznevelést alapfeladatként végző, a társasági adóról és osztalékadóról  szóló 1996. évi LXXXI. törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaság – ide nem értve a nonprofit gazdasági társaságot –, továbbá a személyi jövedelemadóról szóló 1995. év CXVII. törvény hatálya alá tartozó vállalkozó,
cb) 75%-a a ca)alpontba nem tartozó fenntartók esetén.

Helyette a köznevelési törvényben lévő finanszírozási rendszer maradjon változatlanul (amelyik egyébként eddig is hátrányos helyzetű finanszírozást biztosított az alapítvány iskolák számára).

Az AME elnöksége nevében
Horn György
elnök