Hírek

A PSZ közleménye az "Internetadóról"

A Pedagógusok Szakszervezete a leghatározottabban tiltakozik az internet-szolgáltatás tervezett megadóztatása ellen!
A Pedagógusok Szakszervezete felhívja a figyelmet arra, hogy ez az intézkedés súlyosan veszélyezteti a köznevelés egész rendszerének a működését, korlátozza az információs szabadságot, a tanítás szabadságát, a tanuláshoz való jogot
Szavazólap az internetadóról
Szavazás eredménye

A PSZ közleménye az "Internetadóról"

 

A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETÉNEK
K Ö Z L E M É N Y E

AZ "INTERNETADÓRÓL"

 

    A Pedagógusok Szakszervezete a leghatározottabban tiltakozik az internet-szolgáltatás tervezett megadóztatása ellen!

    A Pedagógusok Szakszervezete felhívja a figyelmet arra, hogy ez az intézkedés súlyosan veszélyezteti a köznevelés egész rendszerének a működését, korlátozza az információs szabadságot, a tanítás szabadságát, a tanuláshoz való jogot.

    A XXI. század pedagógiai folyamatai nem nélkülözhetik az internet szabad használatát. Az internet nyújt segítséget az oktatás minden területén ahhoz, hogy kinyíljanak az iskolák falai, és a pedagógusok, a tanulókkal közösen, belépjenek a múzeumok, könyvtárak, színházak kapuján. Az internet nyújt segítséget ahhoz, hogy a legkisebb település legkisebb iskolájához is eljusson az elektronikusan feldolgozott tananyag, tankönyv. Az internet nyújt segítséget az idegennyelv-tanuláshoz. Az interneten keresztül jöttek létre, jönnek létre baráti, szakmai kapcsolatok, az intézmények, a pedagógusok, a tanulók között. Az interneten lép kapcsolatba a szülő az iskolával, kapja meg a napi információkat gyermekéről. Az interneten gyűjt szakmai információkat a pedagógus a munkájához, a tanuló a felkészüléséhez.

    Az internet használata nem függhet attól, hogy milyen az anyagi helyzete a szolgáltatás igénybe vevőjének!

    A Pedagógusok Szakszervezete tiltakozik az ellen, hogy az internet-szolgáltatás megadóztatásával a Parlament a civil szervezetek – többek között a szakszervezetek – működését is ellehetetleníti!       

    A Pedagógusok Szakszervezete felhívja a pedagógusokat, a szülőket, a tanulókat arra, tiltakozzanak az internet-szolgáltatás tervezett megadóztatása ellen! Az érintettek a Pedagógusok Szakszervezete honlapján (www.pedagogusok.hu) elérhető közlemény szavazólapján fejezhetik ki tiltakozásukat.
A Pedagógusok Szakszervezete a beérkezett tiltakozó nyilatkozatokról tájékoztatja a parlamenti pártokat, kérve, ne szavazzák meg a törvényjavaslatot.
A Pedagógusok Szakszervezete a beérkezett nyilatkozatokról tájékoztatja a köztársasági elnököt, kezdeményezve, ne írja alá az Alaptörvény rendelkezéseibe ütköző törvényjavaslatot.

    A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE KÉRI AZ ÉRDEKELTEKET, SZAVAZATUKKAL FEJEZZÉK KI, ELUTASÍTJÁK AZ INTERNETADÓT!

Budapest, 2014. október 22.

Pedagógusok Szakszervezete

Szavazólap

Szavazás eredménye