Hírek

Minősítésre jelentkező pedagógusok, figyelem!

A Magyar Közlöny ez évi 149. számában megjelent az egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 268/2014. (XI. 3.) Korm. rendelet, amely a mai napon hatályba lépett.
39/A. § Ha a pedagógus 2014. április 30-áig kezdeményezte az intézményvezetőnél a 2015. évi minősítési eljárásra  történő jelentkezését, de az intézményvezető nem vagy hibásan rögzítette azt az OH által működtetett informatikai  támogató rendszerben, akkor a  pedagógus az OH részére benyújtott kérelemmel 2014. november 5-éig kérheti  a minisztertől a 2015. évi minősítési tervbe való felvételét.

Minősítésre jelentkező pedagógusok, figyelem!

Figyelem!

Soron kívül intézendő!

A Magyar Közlöny ez évi 149. számában megjelent az egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 268/2014. (XI. 3.) Korm. rendelet, amely a mai napon hatályba lépett.

Azonnali intézkedést igényel az új foglalkoztatási rendet is szabályozó 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet [megjelölése itt: R3] újonnan bevezetett 39/A §-a, amelyet idézünk:

Módosító rendelet:
19. §
Az R3. a következő 39/A. §-sal egészül ki:
„39/A. § Ha a pedagógus 2014. április 30-áig kezdeményezte az intézményvezetőnél a 2015. évi minősítési eljárásra  történő jelentkezését, de az intézményvezető nem vagy hibásan rögzítette azt az OH által működtetett informatikai  támogató rendszerben, akkor a  pedagógus az OH részére benyújtott kérelemmel 2014. november 5-éig kérheti  a minisztertől a 2015. évi minősítési tervbe való felvételét.

A kérelmet tehát Balog Zoltán miniszternek kell címezni, és az Oktatási Hivatalhoz kell benyújtani.

Az Oktatási Hivatal elektronikus levélcíme: info@oh.gov.hu

További elérhetőségek:

Központi telefonszám:   (36-1) 374-21-00
Központi fax szám:        (36-1) 374-24-99
Honlapcím:                     www.oktatas.hu

Rendkívül szoros a határidő!!!

Budapest, 2014. november 4.

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE
Országos Iroda