Tudástár

Amit a 40 éves jogosultsági idővel rendelkező nők nyugállományba vonulási lehetőségéről tudni kell.

Elöljáróban idézzük a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) vonatkozó rendelkezéseit:
Felhívjuk kedves Olvasóink figyelmét, hogy a fenti tartalmak közel egy éve, illetve még régebben kerültek fel honlapunkra. Az azóta életbe lépett jogszabályi változások miatt lehetséges, hogy bizonyos tartalmak már nem hatályosak. A Tudástárat az elkövetkezendő időben folyamatosan frissíteni fogjuk. Szíves türelmüket kérjük!

Elöljáróban idézzük a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) vonatkozó rendelkezéseit:

„30. §

(…)

(4) A közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdés a) pontjában foglalt feltételt legkésőbb a felmentési idő leteltekor teljesítő közalkalmazott kérelmezi.

(5) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel megállapításához szükséges jogosultsági időt a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv határozatával kell igazolni.”

Az idézett bekezdésekben megjelölt törvényhely szövege a következő:

1997. évi LXXXI. törvény (Tbj.):

„18. §

(…)

(2a) Öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő is, aki

a) legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik, …”

Amit még tudnia kell:

–   A nyugdíj folyósításának feltétele, hogy a közalkalmazotti jogviszonyát megszüntesse.

–   A munkáltató számára a felmentéssel történő jogviszony-megszüntetés csak ebben az esetben kötelező, mégpedig oly módon, hogy legkorábban a 40 év jogosultsági idő megszerzésétől visszaszámított 8 hónappal indulhat a felmentési idő. Amennyiben a felmentési idő túlmegy a 40 éves jogosultsági idő megszerzésének napján, ez csupán annyit jelent, hogy későbbi időpontban kezdődik a nyugdíjas időszak; tovább lesz közalkalmazott.

–   A jogosultsági idő nem azonos a szolgálati idővel, az előbbinél a beszámítási lehetőség a negyven évbe szűkebb körű.

Legalább 35 év közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő után a 40 éves jubileumi jutalom akkor jár Önnek, ha a közalkalmazotti jogviszonyát felmentéssel szünteti meg a munkáltató. Előnytelen tehát a közös megegyezéssel vagy lemondással történő megszüntetés; erre az érintettet nem kötelezheti a munkáltató. (Ebben a két esetben nem jár a kedvezményes 40 éves jubileumi jutalom!)

Szabadság időarányosan jár Önnek a felmentési idő utolsó napjáig, amely kiadható akár a felmentési idő ledolgozandó részében is. A ki nem adott szabadságot a munkáltatónak pénzben meg kell váltania.

A 40 éves jogosultsági idővel rendelkező nők nyugdíjuk folyósítása mellett naptári évenként mindösszesen a mindenkori minimálbér havi összegének tizennyolcszorosa erejéig folytathatnak kereső tevékenységet (ez havi másfélszeres összeg). Ez az ún. éves keretösszeg felhasználható természetesen akár néhány hónap alatt is. Túllépése esetén szünetelteni kell a nyugdíj folyósítását.

A minimálbér összege 2018. január 1-jétől 138 000 forint.