Tudástár

Kikre vonatkozik az alkotmánybírósági határozat alapján automatikusan Pedagógus II. fokozatba történő visszamenőleges átsorolás 2017. január 1-jétől?

A 2016. szeptember 1-jén a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatár előtt legfeljebb hét évvel állók automatikus Pedagógus II. kategóriába történő átsorolásával kapcsolatos alkotmánybírósági határozat [35/2017. (XII. 20.) AB határozat] értelmében minden pedagógus, akinek 2016. szeptember 1-jén a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig, és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megszerzéséig hét év vagy annál kevesebb ideje volt hátra, 2017. január 1-jén jogosulttá vált a Pedagógus II. fokozatba történő automatikus átsorolásra.
Felhívjuk kedves Olvasóink figyelmét, hogy a fenti tartalmak közel egy éve, illetve még régebben kerültek fel honlapunkra. Az azóta életbe lépett jogszabályi változások miatt lehetséges, hogy bizonyos tartalmak már nem hatályosak. A Tudástárat az elkövetkezendő időben folyamatosan frissíteni fogjuk. Szíves türelmüket kérjük!

A 2016. szeptember 1-jén a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatár előtt legfeljebb hét évvel állók automatikus Pedagógus II. kategóriába történő átsorolásával kapcsolatos alkotmánybírósági határozat [35/2017. (XII. 20.) AB határozat] értelmében minden pedagógus, akinek 2016. szeptember 1-jén a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig, és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megszerzéséig hét év vagy annál kevesebb ideje volt hátra, 2017. január 1-jén jogosulttá vált a Pedagógus II. fokozatba történő automatikus átsorolásra.

A 40 éves jogosultsági idővel rendelkező nőkre nem vonatkozik a hivatkozott AB-határozat.

A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 39/K. § hatályban maradt (1) bekezdése egyértelműen a nyugdíjkorhatár betöltését jelöli meg a feltételek között. A 40 éves jogosultsági idővel rendelkező nők öregségi teljes nyugdíjba vonulási lehetőségének pedig az a lényege, hogy az életkortól független.

A pedagógusok előmeneteli rendszerét (is) szabályozó 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 39/K. § – AB-döntést követően – hatályban maradt (1) bekezdését idézzük:

„39/K. § (1) A Pedagógus I. fokozatba besorolt

a) köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben, pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben,

(…)

c) a Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben pedagógus munkakörben

foglalkoztatott személy, akinek 2016. szeptember 1-jén a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megszerzéséig hét év vagy annál kevesebb ideje van hátra, vagy öregségi nyugdíjra jogosult, 2017. január 1-jén Pedagógus II. fokozatba és a Kjt. alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő szerinti kategóriába kerül besorolásra. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni a 2017. január 1-jét követően létesített foglalkoztatási jogviszonyok esetén is.”

Az idézett jogszabályi rendelkezés kategorikusan a 2016. szeptember 1. napját jelöli meg „határidőként”; nem teszi lehetővé, hogy az ezt az időpontot (akárcsak egy nappal is) követően születettekre is kiterjedjen a kedvezmény. Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésére és a szükséges szolgálati idő megszerzése együttes feltétel.