Tudástár

Pedagógiai asszisztens munkakörben pedagógus diplomát szerző alkalmazott mikor kerülhet be az ún. életpálya-modellbe, hogyan alakul az illetménye az átsorolást követően?

A kérdésre a pedagógusok előmeneteli rendszerét is szabályozó 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (Épr.) 13. § (3) bekezdése ad választ.
Felhívjuk kedves Olvasóink figyelmét, hogy a fenti tartalmak közel egy éve, illetve még régebben kerültek fel honlapunkra. Az azóta életbe lépett jogszabályi változások miatt lehetséges, hogy bizonyos tartalmak már nem hatályosak. A Tudástárat az elkövetkezendő időben folyamatosan frissíteni fogjuk. Szíves türelmüket kérjük!

Idézzük:

„13. §

(…)

(3) Ha a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy a jogviszonya fennállása alatt szerez pedagógus szakképzettséget, őt a szakképzettség igazolását követő hónap első napjától Gyakornok fokozatba kell sorolni azzal, hogy munkabére, illetménye ezzel összefüggésben nem csökkenthető.”                         

Az ún. életpálya-modellbe történő átsorolásával tehát nem csökkenthető az illetménye, amelyet a Kjt. szerinti fizetési fokozat alapján állapítottak meg. A Kjt. szerinti „fizetési fokozat” azonos a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) által használt „fizetési kategória” fogalommal.