Tudástár

Lehet-e kötelezni a köznevelési intézmény pedagógusát arra, hogy az intézményben szervezett Erzsébet-táborban munkát végezzen?

Elöljáróban idézzük a kérdéssel kapcsolatos jogi szabályozást:
Felhívjuk kedves Olvasóink figyelmét, hogy a fenti tartalmak közel egy éve, illetve még régebben kerültek fel honlapunkra. Az azóta életbe lépett jogszabályi változások miatt lehetséges, hogy bizonyos tartalmak már nem hatályosak. A Tudástárat az elkövetkezendő időben folyamatosan frissíteni fogjuk. Szíves türelmüket kérjük!

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (Épr.):

„30. §

(…)

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pedagógust, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat a tárgyévi pótszabadsága idejéből kötelező munkavégzésre - legfeljebb tizenöt munkanapra - a következő esetekben lehet igénybe venni:

a) továbbképzés, foglalkoztatást elősegítő képzés,

b) a nevelési-oktatási intézmény tevékenységi körébe tartozó nevelés, oktatás, a pedagógiai szakszolgálati intézmény tevékenységi körébe tartozó pedagógiai szakszolgálati tevékenység,

c) ha a pedagógus szabadságát részben vagy egészben a szorgalmi időben, óvodapedagógus esetében - a június 1-jétől augusztus 31-éig tartó időszak kivételével - a nevelési évben adják ki.”

A 30. § (2) bek. b) pontjában rögzített tevékenységek körébe – megítélésünk szerint – nem tartozik bele az Erzsébet táborban végzendő tevékenység: ez a pályázat útján elnyert lehetőség nem része az iskolai nevelő-oktató munkának. Ennek megfelelően csakis önkéntes lehet a pedagógus részvétele a tábori munkában, amely természetesen – külön megállapodás szerint – külön díjazandó.

Szankciókkal jogszerűen nem járhat tehát a feladat ellátásában való részvétel elutasítása.